banner200
banner235
banner225
27 Temmuz 2015 Pazartesi 13:11
Dershanelerdeki dönüşüm ayrımcılığına Danıştay dur dedi
banner188
banner213
banner230
 Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) dershaneleri kapatma kararını iptal etmesinden bir gün sonra Danıştay, bazı dershanelerin özel okula dönüşümüne engel olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çıkarılan düzenlemelerin yürütmesini durdurdu.
KEYFİ GENELGE

Dershaneleri kapatıp özel okula dönüşümünü öngören yasa üzerine 2 binin üzerinde dershane dönüşüm başvurusunda bulundu. Ancak MEB, bazı dershaneler hakkında keyfi olarak başlattığı soruştur-maları gerekçe gösterip dönüşüm başvurularının soruşturma sonuçla-nıncaya kadar kabul edilmeyeceğine ilişkin genelge yayımladı.

Bakanlık yetkilileri, 28 Nisan 2015 tarihli bu genelgeyi gerekçe gösterip haklarında soruşturma olan dershanelerin dönüşüm başvurularını reddetti.

HUKUK DEVLETİNE AYKIRI

Dershaneler genelgeye karşı Danıştay'a dava açtı. Danıştay 8. Dairesi, bakanlığın hukuksuz ve keyfi uygulamasının
yürütmesini durdurdu. Kararda, hukuk devleti gereği kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarda bulunamayacağı belirtildi.

30 GÜNLÜK KEYFİLİĞE FREN

Dai­re, Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Yö­net­me­li­ği­’nin 6. mad­de­si ge­re­ğin­ce 5 iş gü­nü içe­ri­sin­de so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı ge­re­ken ku­rum aç­ma ve dö­nü­şüm ta­lep­le­ri­nin ba­kan­lık ma­ka­mın­dan alı­nan onay ge­re­ğin­ce 30 iş gü­nü içe­ri­sin­de so­nuç­lan­dı­rı­la­ca­ğı­na iliş­kin 30 Ha­zi­ran 2015 ta­rih­li ba­kan­lık si­te­sin­de­ki du­yu­ru­nun da yü­rüt­me­si­ni dur­dur­du.

Da­nış­tay, ka­ra­rın­da da­va ko­nu­su du­yu­ru­da yet­ki ve usul­de pa­ra­lel­lik il­ke­si ile üst hu­kuk norm­la­rı­na uyar­lık bu­lun­ma­dı­ğı kay­de­dil­di.

EĞİTİM FAALİYETİ ENGELLENİYOR

Eğitim faaliyetinin engellendiğine vurgu yapılan kararda, “İdarece öngörülen tedbirin dönüşüm programının uygulanmasında keyfiliğe yol açabilecek bir nitelik taşıması hususları göz önünde bulundurulduğunda, soruşturma ve inceleme konusu fiillerin ağırlığı da dikkate alınmaksızın öngörülen bir idari tedbir içeren dava konusu işlem ölçülülük ilkesine uygun olmadığından, bu bakımdan da hukuka aykırılık taşımaktadır” denildi.  


Bugün
banner229
Son Güncelleme: 27.07.2015 13:13
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol