banner200
banner235
banner225
07 Şubat 2014 Cuma 10:45
DEMURAJ BEDELİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN ÇEVRE KATKI PAYI...
banner188
banner213
banner230
Danıştay 14. Daire
Esas: 2013/8527
Karar: 2013/8595

DEMURAJ BEDELİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN ÇEVRE KATKI PAYI...

Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü'nce davacı şirket adına tescilli 14.12.2009 tarih ve IM001516 sayılı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi ile ilgili olarak Cermar Maritime Enterprises Limited Şirketi'ne ödenen 46.431,02 USD karşılığı 69.377,23 TL'lik yükleme demuraj bedelinin CIF bedeline dahil edilmeyerek, çevre katkı payının eksik ödendiği tespit edildiğinden bahisle bu bedel üzerinden %1 oranında (693,77 TL) tahakkuk ettirilen çevre katkı payının ödenmesi amacıyla tesis edilen Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü'nün 08.04.2011 tarih ve 1926 sayılı işlemine karşı yapılan itirazın reddine ilişkin 06.06.2011 tarih ve 97 sayılı işlemin iptali istemi.


İstemin Özeti: Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü'nce davacı adına tescilli 14.12.2009 tarih ve IM001516 sayılı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi ile ilgili olarak Cermar Maritime Enterprises Limited Şirketi'ne ödenen 46.431,02 USD karşılığı 69.377,23 TL'lik yükleme demuraj bedelinin CIF bedeline dahil edilmeyerek, çevre katkı payının eksik ödendiği tespit edildiğinden bahisle bu bedelin %1'ne isabet eden 693,77 TL tutarındaki çevre katkı payının ödenmesi amacıyla tesis edilen Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü'nün 08.04.2011 tarih ve 1926 sayılı işlemine karşı yapılan itirazın reddine ilişkin 06.06.2011 tarih ve 97 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolunda Zonguldak İdare Mahkemesi Hakimliğince verilen 09.03.2012 günlü, E:2011/1851, K:2012/272 sayılı kararı onayan Zonguldak Bölge İdare Mahkemesinin 19.06.2012 gün ve E:2012/244, K:2012/325 sayılı kararının vaki kararın düzeltilmesi isteminin reddine dair Zonguldak Bölge İdare Mahkemesinin 06.09.2012 gün ve E:2012/474, K:2012/449 sayılı kararının, hukuka aykırı olduğu öne sürülerek kanun yararına bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: ...

Düşüncesi: Danıştay Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin kabulü gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Başsavcısı: ...

Düşüncesi: Davacı adına Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğünde tescilli 14.
banner229
Son Güncelleme: 07.02.2014 10:46
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol