banner200
banner222
31 Ocak 2014 Cuma 11:32
DANIŞTAY'DA KARAR DÜZELTME YOLUNA GİDİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
banner188
banner213
banner230
5. Daire 2009/5516 E., 2011/915 K.

DANIŞTAY'DA KARAR DÜZELTME YOLUNA GİDİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR


… İsteğin Özeti: Davalı idare 3. İletim T……. ve İ……… Grup Müdürlüğü'nde(İzmir) sözleşmeli mühendis olarak görev yapan davacının, 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü'ne(Batman) mühendis olarak atanmasına ilişkin 29.6.2005 günlü, 4776 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davanın reddi yolunda İzmir 4. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.12.2006 günlü, E:2005/877, K:2006/2045 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay Beşinci Dairesi'nin 25.5.2009 günlü, E:2007/2848, K:2009/2941 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Düzeltilmesi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : S……. E…….. Düşüncesi: Düzeltilmesi istenen karar yöntem ve yasaya uygun bulunduğundan, istemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : A…….. B……… Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54 üncü maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Davacı kararın düzeltilmesine ilişkin dilekçesinde her ne kadar yargılamanın yenilenmesini de istemekte ise de; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Yargılamanın Yenilenmesi başlıklı 53. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ''yargılamanın yenilenmesi isteklerinin esas kararı vermiş olan mahkemece karara bağlanacağına'' ilişkin hüküm uyarınca, bu yöndeki talebin uyuşmazlıkla ilgili esas kararı vermiş olan İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne yapılacağı tabiidir.

Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmelerini gerektiren nedenler 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesinin 1. fıkrasında gösterilmiş, aynı maddenin 2 fıkrasında ise, anılan daire ve kurulların kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen nedenlerle bağlı oldukları belirtilmiş bulunmaktadır. Dilekçede ileri sürülen düzeltme nedenleri anılan maddede sayılan nedenlere uymadığından düzeltme isteminin reddine, 21.2.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
banner229
Son Güncelleme: 31.01.2014 11:33
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol