banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
25 Ocak 2016 Pazartesi 23:00
Sahte dijital delillerle hapsedilen ilk  ve  halen hapiste olan son asker yargıç karşısında

Kendisi tutukluyken adlî emanetteki bilgisayarına girilerek bırakılan izlerin aleyhine delil olarak kullanılmasıyla hüküm giydiği anlaşılan Yüzbaşı Murat Eren, Atabeyler soruşturmasının onuncu yılında yeniden yargıç karşısına çıkıyor.

Kara Pilot Yüzbaşı Murat Eren bir e-posta ihbarının ardından 30 Mayıs 2006'da gözaltına alınmıştı. Eren aynı gün gözaltına alınan Yunis Akkaya'nın evinde "bulunan" bir CD'deki gizli bilgileri sağlamakla suçlanmıştı. Gerek Eren'in, gerekse Akkaya'nın itirazları ve parmak izi incelemesi talepleri sonuç vermemiş, Yüzbaşı Eren mahkum edilmişti.

Bu cezanın Askerî Yargıtay tarafından "eksik bilirkişi incelemesi" gerekçesiyle bozulmasından sonra tayin edilen asker bilirkişinin Eren'in evinde el konulan kişisel bilgisayarında yaptığı incelemede suça konu CD'deki dosyalarla aynı isimdeki dosyaların Eren'in bilgisayarında açıldığına işaret eden kimi "iz dosyaları" saptanmıştı. Bilirkişinin mahkemede ısrarla CD'nin Eren'in Akkaya'nın evinde olduğu bilinen bir tarihte oluşturulduğunun kesin olduğunu söylemesinin ardından Murat Eren, bu veriler ışığında yine mahkum edilmişti.

Geçtiğimiz yıl dava dosyasını inceleyen Boğaziçi Üniversitesi heyeti, bilirkişinin CD'nin oluşturulma tarihine ilişkin iddialarının "adlî bilişim mantığına aykırı" olduğunu açıklamıştı. Heyet, eldeki verilerle bu yargıya varmanın mümkün olmadığını belirtmişti. Heyet ayrıca bilirkişi raporundaki tablolardan söz konusu "iz dosyaları"nın 25 Temmuz 2006'da, yani Murat Eren hapiste, bilgisayarı da adlî emanetteyken bırakıldığının anlaşıldığını, ancak bu hususun metinde vurgulanmayarak sanığın lehine olan delilin tam tersi yönde anlaşılmasına yol açıldığını belirtmişti.

Bu gelişmeler üzerine ilk incelemesini yapan Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinden Komiser Mehmet Yayla'nın sahte delillerin kamuoyunda en bilineni olan 51 Nolu DVD'yi, "İrtica İle Mücadele Eylem Planı" olarak bilinen sahte dokümanın sözde ıslak imzalı nüshasını "bulan" kişi olduğu ortaya çıkmıştı. Aynı Komiser Mehmet Yayla'nın, Yunis Akkaya'nın evinde o CD'yi "bulan" ekipteki Ayhan Koç'la birlikte İşçi Partisi'nin Ankara'daki Genel Merkezi'nde yapılan aramalara da katılıp hukuka aykırı arama ve el koyma işlemleri sebebiyle 2010 senesinde soruşturma geçirdiğini biliniyordu.

"Sahte dijital delillerle hapsedilen ilk, hâlâ hapiste olan son asker" Yüzbaşı Murat Eren'in duruşması yarın (26 Ocak Salı sabahı) Ankara Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.

Kaynak   :  Odatv.com

  

Kaynak: Hukukmedeniyeti.org
Son Güncelleme: 25.01.2016 23:00
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177