banner200
banner235
banner225
28 Nisan 2016 Perşembe 10:15
Hücreye Koyma Cezası/İnfaz Hâkimliği
banner188
banner213
banner230

 Daire:7

Tarih:2014

Esas No:2014/22846

Karar No:2014/20544

Kaynak: uyap

İlgili Maddeler:5275 S.K. 48

İlgili Kavramlar: Hücreye Koyma Cezası/İnfaz Hâkimliği

 

Özeti: İnfaz Hâkimliğinin hükümlünün hücreye koyma disiplin cezasına ilişkin şikayetinin reddi ile birlikte 5275 Sayılı Kanunun 48.maddesine göre hücre cezasının onanmasına karar vermesinin doğru olduğu,

 

Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan E. P'nin kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak eyleminden dolayı 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44/2-j, 44/3 ve 48/2. maddeleri uyarınca 11 gün süreyle hücreye koyma cezası ile cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 14/08/2012 tarihli ve 2012/571 sayılı kararına yönelik itirazın reddi ile söz konusu kararın onanmasına dair Eskişehir 2. İnfaz Hâkimliğinin 03/10/2012 tarihli ve 2012/331-383 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 09/10/2012 tarihli ve 2012/1141 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 18.03.2013 gün ve 17942 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 01.04.2013 gün ve KYB. 2013/101633 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre 5275 sayılı Kanun’un 48/3-a maddesi 1. cümlesinde yer alan “hücreye koyma cezasının infazına, infaz hâkiminin onayı ile başlanır.” şeklindeki düzenlemenin kesinleşmiş hücre cezaları için geçerli olduğu, aynı Kanun’un 52. maddesi yollamasıyla disiplin cezalarına karşı şikayet ve itiraz durumunda 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu’nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı, keza 4675 sayılı Kanun’un 5. maddesinde işlem ve faaliyetin öğrenildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde şikayet yoluyla infaz hakimliğine başvurulabileceği, bu karara karşı da tebliğinden itibaren bir hafta içinde ağır ceza mahkemesine itiraz yoluna gidilebileceği şeklindeki düzenleme karşısında, Eskişehir 2. İnfaz Hakimliğince şikayetin reddi ile birlikte hücre cezasının onanmasına karar verilmesinin usulsüz olduğu, onama kararı verilebilmesi için öncelikle red kararının kesinleşmesinden sonra bir onama talebi olması gerektiği gözetilerek itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 09.10.2012 gün ve 2012/1141 Değişik İş sayılı kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 02.12.2014 günü oybirliğiyle karar verildi.

adalet.org

banner229
Son Güncelleme: 28.04.2016 10:19
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol