banner200
banner222
19 Ağustos 2014 Salı 09:08
Genel af neden zorunludur?
banner188
banner213
banner230

Genel af sadece Barış Süreci için değil başka birçok nedenlerle toplumsal bir zorunluluktur. Genel affın önündeki en büyük engel anayasanın 87 inci maddesidir. 87 inci madde genel af yetkisini TBMM’ne vermiş ve meclisin beşte üç çoğunlukla genel ve özel af çıkarabileceğini öngörmüştür.

Af için öngörülen beşte üç çoğunluk nedeniyle genel ve özel af nerede ise imkansız hale gelmiştir. Af için hükümet ile muhalefetin en azından bir kısmının anlaşması kaçınılmazdır.

Yasalarda değişiklik yolu ile af benzeri uygulamalar

AKP 12 yıllık iktidarı döneminde toplumsal gerilimi azaltmak için zaman zaman yeni yasalar çıkardı,  bazı suçları ceza sisteminden çıkardı, CMK’yı değiştirdi, infaz yasasında değişiklikler yaptı.

Bu anlamda AKP döneminde yapılan yasa değişikliklerine TMK 10 uncu maddeni kaldırılması, 5275 sayılı yasada yapılan değişikler ve yasaya konulan geçici maddeler örnek gösterilebilir. AKP'nin yaptığı en büyük değişiklik ise karşılıksız çek suçunu ceza sisteminden çıkarmasıdır.

Bütün bu yasa değişikliklerinin ve yeni yasal düzenlemelerin iki temel nedeni mevcuttur;

Toplumsal gerilimi azaltmak,

AB uyum yasaları ve AİHM kararları.

Yapılan bu yasal düzenlemeler ceza hukuku alanında çağdaş düzeyi yakalamak, toplumsal barışı sağlamak için hiç de yeterli değildir.

Açılım süreci genel affın nedenlerinden sadece birisidir.

Son yıllarda ekonomik suçlarda büyük bir artış söz konusudur. Adalet Bakanlığı verilerine göre; 2008 yılında mal varlığına karşı işlenen suçlardan açılan dava sayısı 258 bin iken küresel krizin etkisi ile 2009 yılında bu sayı ikiye katlanarak 508 bine yükselmiştir. Sonraki yıllarda bu suçlardaki artış devam etmiştir.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar TCK 141-169 uncu maddelerinde düzenlenmiştir ve ortalama olarak toplam ceza davası sayısının %25 i civarındadır.

Malvarlığına karşı işlenen suçlara, TCK’nın 197-212 inci maddelerinde ve diğer TCK ve özel kanunlarda düzenlenen suçları, vergi suçlarını ilave ettiğinizde oran % 60 a, İKK suçları ile % 70 lere tırmanabilir. Yıllık toplam 2 milyon ceza davasının nerede ise 1 milyon 5 yüz binden fazlası ekonomik suçlardan oluşmaktadır.

Türkiye’de ekonomik suçların bu derece yüksek olmasının nedenleri ise;

Ekonomik büyüme ve tekelleşme,

Tekelleşme ve ekonomik büyümenin yarattığı sosyal adaletsizlikler,

Çağ dışı cezalar,

Kötü yargılama(adil yargılanma hakkının ihlali) sayılabilir.

Kötü yargılama Türkiye’nin kronikleşen sorunudur.

Bazı ekonomik suçlarda hakimler yeterli bilgi donanımına sahip değillerdir. Buna örnek TCK 157 ve 158. Maddeleri verebiliriz. Ticari ilişki nedeni ile verilen çekler veya senetler genellikle dolandırıcılık suçunu oluşturmaz. Ancak savcı veya hakimler ticari yaşamı düzenleyen yasalar konusunda yeterli donanıma sahip olmadıkları için ticari ilişkiyi gereği gibi aydınlatamamaktadırlar. Hakim, savcı veya avukatlara şu soruyu sorsak kaçından doğru bilgi alabiliriz?

Vergi Hukukunda BA BS formları ne ifade ederler?

Önce siz bu sorunun cevabını bulun, sonra etrafınızdaki hukukçulara sorun.

Oysa BA BS formları ticari ilişkiyi aydınlatacak en önemli resmi belgelerdir. Gelin görün ki bu kavramlara Yargıtay Kararlarında da rastlayamazsınız.

Bu örneği çoğaltabiliriz.

Şirketler hukukunu bilmeden şirketlerle ilgili cezalara hükmetmek adalet adına acı vericidir.

İİK’da düzenlen birçok suç çağdışıdır.

Bütün bu kötü yargılamalara tekelleşmenin yarattığı sosyal sorunları eklediğinizde bugün mahkum olan birçok insanın masum olduğunu göreceksiniz.

AKP 12 yıllık uygulamalarında toplumsal gerilimleri, tekelleşme sonucu yoksullaşan kesimlerde biriken stresi sürekli ölçmüş ve gerilimi azaltacak önlemler almıştır. Bunun örneklerini yukarıda verdik. Ancak bütün bu önlemler yetersizdir.

 Ekonomik büyümenin ve tekelleşmenin yarattığı gerilimleri azaltmak, yoksullaşan insanları bir de adil olmayan cezalarla cezalandırmak günümüz Türkiye’sine yakışmamaktadır.

Yeni bir Türkiye için, toplumsal barış için,

KCK, Ergenekon, Balyoz gibi kumpaslarla açılan davaları ortadan kaldırmak, mağduriyetleri azaltmak için,

Toplumsal barış için,

Tekelleşmenin yarattığı sosyal sorunları azaltmak için,

Kötü yargılama sonucu yaratılan adaletsizliklere son vermek için

Genel af zorunludur.

 

 2008

MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR 141-169               258.307                %30,0 

2009

MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR 141-169               508.604                %25,1

2010

MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR 141-169               530.811                %23,9

2011

MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR 141-169               542.387                %23,2

2012


2013

MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR 141-169               620 980 %22

 

*2012 yılı ayrıntılı tablo ile belirtilmiş olup, diğer yıllarda maalesef bu imkan bulunmamaktadır.

*Kırmızı ve kalın harflerle belirtilen sayılar o yıla ilişkin Malvarlığına Karşı Suç sayısını belirtmektedir.

*Belirtilen yüzdeler TCK uyarınca açılan davalarda Malvarlığına Karşı İşlenen Suçların oranını gösterir.

*Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar 2013 yılına değin en çok işlenen suç olup, 2013 yılında Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar %22,1 ile birinci sıraya yükselmiştir.

 

 

 

banner229
Son Güncelleme: 20.08.2014 17:53
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol