banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
29 Haziran 2012 Cuma 00:57
Çağlayan Adliyesi'nde sürmekte olan

Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun (GÖP), Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde devam eden 100'ü aşkın tutuklu gazeteci için düzenlediği "Tanıklık Günleri" sona erdi. Son eyleme, CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Nail Güreli ve ÖDP Genel Başkanı Alper Taş da destek verdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan grup, "Hapisteki gazetecilere özgürlük" yazılı pankart açarak "Özgür basın susturulamaz" sloganı attı. Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilerin anlatıldığı ve 18'inci ve son eylemde Ergenekon davası tutuklu sanığı Kanal B Yönetim Kurulu Başkanı ve CHP Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal ile 5 tutuklu gazetecinin gazetecilik faaliyetleri anlatıldı.

"YARGI BU ÇELİŞKİYİ ORTADAN KALDIRSIN"

Eylemde konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Nail Güreli, tutuklu bulunan gazetecilerin gazetecilik faaliyetleri dışında tutuklandığı yönündeki açıklamaların çelişki yarattığını belirtti.

Güreli, "Davaların iddianamelerinde sözde suç olarak sayılanların çoğu gazetecilik faaliyetleri ile ilgili. Bu faşizan düşüncenin çelişkisidir. Yargı bu çelişkiyi ortadan kaldırsın ve meslektaşlarımızın gazetecilik faaliyetlerinden yargılandığını kabul etsin. Demokrasi, haksızlıklardan hesap sorulması için vardır. Hesap sorulamıyorsa demokrasi yoktur. Bizler demokratik hakkımız sorguluyoruz. Halkı koruyan, halktan yana yasalar istiyoruz. Mesleğimizin namusuna zulm edenlerin yargılanmasını istiyoruz. Bu sorun gazetecilere baskı sorunu değil. Basının görevi muhalefet etmektir. Özel Yetkili Mahkemeler terörüne biran önce son verilmeli" dedi.

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ise 100'e yakın gazeteciye tanıklık ettiklerini, 21. yüzyılda gazetecilerin tutuklu bulunmasının utancının Ak Parti'ye ait olduğunu savundu.

GÖP'TEN TAKSİM'DE EYLEM ÇAĞRISI

GÖP'den yapılan açıklamada ise Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun (EFJ), her ülkedeki tutuklu gazetecileri sahiplenme kampanyası başlattığını, Belçikalı gazetecilerin Odatv davasının tutuklu sanığı Barış Terkoğlu için eylem yaptıklarını açıkladı.

GÖP tarafından yapılan açıklamada yarın akşam saat 19.00'da Taksim Tünel'den Meydana gazetecilerin yürüyeceği belirtildi. - İstanbul / Şişli


Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177