banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
12 Şubat 2014 Çarşamba 22:30
Bakan da uyarmıştı... Suç mu işliyor?

 

Kılıçdaroğlu, dün meclis konuşmasında ses kaydı dinleterek suç mu işlemiş oldu? Peki, sıradan bir vatandaş Twitter adresinden ses kaydının linkini paylaşınca suça dahil olur mu? İstanbul Barosu Bilişim Hukuk Merkezi Başkan Yardımcısı Sertel Şıracı’ya en ‘basit’ soruları sorduk, işte cevapları… Ses kaydı dinleme, yayınlama ve ifşa etme… Üçü de ayrı ayrı suç mu; cezaları birbirinden farklı mı?Aynen öyle. İki kişinin görüşmesini dinlemek suçtur, kaydedildiği zaman suç ağırlaşır, ifşa edilirse daha da ağırlaşır. Ancak burada ‘alenen’ kelimesi önemli… ‘Tarafların rızası’ olup olmadığı da önemli… Kılıçdaroğlu yargılanırsa sadece ‘ifşa’dan yargılanır. Kılıçdaroğlu bunu mecliste dinleterek suç mu işledi?Olur da Başbakan veya konuşmanın muhataplarından biri ‘ses kaydı dinletme’yle ilgili dava açarsa, mahkeme önce ses kaydının içeriğine bakmakla yükümlü. Eğer içerikte rüşvet, yasadışı bir organizasyon sezerse, bunu dinletmenin de ‘kamu menfaati’ olduğuna karar verebilir. Bu durumda, ‘ifşa’nın suçu da düşebilir haliyle… Kılıçdaroğlu’nun dinlettiği içinde rüşvet iddiaları barındıran işadamları arasındaki konuşmaydı. Peki, Başbakan’ın Habertürk’ü aradığı konuşmayı dinletseydi suç sayılır mıydı?Evet, sayılırdı. Çünkü hükümet tarafından basın özgürlüğünü kısıtlamanın, müdahalenin cezası yok. Dolayısıyla mahkeme o kaydın ifşasından ‘kamu menfaati çıkarına’ sonucunu çıkaramazdı, Kılıçdaroğlu ceza alırdı. Bunun için kişinin kim olduğunun önemi yok. Başbakan, Başbakan’ın oğlu veya herhangi biri; içeriğin suç sayılmayacağı bir konuşmanın ifşası suç sayılır. 
Son Güncelleme: 12.02.2014 22:33
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177