banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
10 Şubat 2014 Pazartesi 15:21
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI‏
1. Adana ilinde adli yargı hizmetinin dört ayrı adliyede verildiği, bu adliyelerin çoğunun
avukat, hakim, savcı ve yurttaşlarımızın layık olduğu hizmet kalitesini sağlamaya elverişli
olmadığı ilgili herkesin malumudur.

2. Türkiye’nin en büyük illerinden olan Adana’nın bu sorununun yıllardır çözülmemiş olması
kabul edilemez.

3. Adana Barosu, bugüne kadar sorunun çözümü için Adalet Bakanlığı nezdinde her türlü
girişimde bulunmuş, ancak bir türlü bu yapıcı girişimlerine karşılık bulamamıştır.

4. Adana Barosu’nun, “adli mercilerce yurttaşlara yapılan tebligatlara hangi adliye binasına
çağırıldıklarının yazılmasına” yönelik talepleri ve bu konuda damga hazırlanması vesair
destek teklifleri dahi karşılık bulmamıştır.

5. Yurttaşlarımıza ve avukatlarımıza haksız olarak çektirilen çile, maalesef devam etmektedir.
Kalitesiz hizmetin yarattığı sorunlar, fedakarca çalışmaya gayret eden hakim ve savcılarımız
üzerinde de olumsuz etki yaratmakta, gereksiz yere uyuşmazlıklar çıkmaktadır.

6. Adana Barosu Başkanımız Sayın Av. Mengücek Gazi Çıtırık ve Baro Yönetim Kurulu
üyeleri, son dönemde büyük bir kampanya başlatarak “Adana Adliyesi sorunu”nun çözümü
için gerekli kamuoyunu yaratmayı başarmışlardır.

7. Adana Baromuzun oluşturduğu kamuoyu baskısının sonucunda, Adana Başsavcılığı Basın
Sözcülüğü Adana Adliyesi’nin ihalesinin 3 Mart 2014 tarihinde yapılacağını duyurmuştur. Bu
açıklamayı olumlu karşılıyoruz. Ancak aynı açıklamanın içerisinde, sorunun çözümü için
büyük çaba harcayan Adana Barosu Başkanımız Sayın Av. Mengücek Gazi Çıtırık’a yönelik
nezaket sınırını zorlayan ifadeleri üzüntüyle karşıladığımızı, bu tavrın yapıcı olmadığını,
başta Sayın Başsavcılık olmak üzere; avukat, hakim ve savcı tüm meslektaşlarımızın
bilgisine sunuyoruz.

8. Bu çerçevede, Adana Baromuzun, Adana halkı ve tüm yurttaşlarımızın hak ettikleri
kalitede adalet hizmeti alabilmeleri için büyük uğraş verdiğini, tüm kamuoyunun bilmesini ve
bu çabayı sahiplenmesini istiyoruz.

9. Bu konuda Adalet Bakanlığı, Adana Valiliği ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile her
türlü yapıcı işbirliğine açık olduğumuzu bildiriyoruz.

10. Son olarak, kamuoyuna açıklandığı gibi 3 Mart 2014 tarihinde sorunun çözümü için
etkili adımlar atılmaya başlanmaz ise, toplantı ve gösteri hakkı da dahil olmak üzere
Anayasa’dan ve Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklanan bütün demokratik haklarımızı; başta
Türkiye Barolar Birliği kurulları ve Adana Barosu avukatları olmak üzere; bölge baroları ve
bölge dışından barolarla birlikte kullanmakta kararlı olduğumuzu ilgili herkesin ve Adana
Halkının bilgisine sunarız.


Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Son Güncelleme: 10.02.2014 16:18
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177