banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
18 Şubat 2014 Salı 10:49
Türkiye Barolar Birliği; Bugünkü kanun değişikliği ile Adalet Bakanı yargıdan sorumlu bakan haline dönüştürülmektedir.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kavga dövüş arasında Meclis’ten geçen HSYK yasasında değişiklik öngören düzenleme ile Adalet Bakanı’nın “yargıdan sorumlu bakan” haline dönüştüğünü kaydetti. HSYK’nin 2010 referandumu öncesindeki hali ile bugünkü yapısına da karşı olduklarını dile getiren Feyzioğlu, çözümün HSYK’ye ilişkin anayasa değişikliği olduğunu söyledi.

İki hafta önce HSYK’nin yapısında değişiklik öngören teklif açıklayan Feyzioğlu, Meclis’ten geçen HSYK düzenlemesini eleştirdi. Derhal anayasa değişikliği için partilerin bir araya gelmesini beklediklerini ifade eden Feyzioğlu, “Biz ne dünkü HSYK’nin, ne bugünkü ne de Adalet Bakanlığı’na bağlanmış HSYK’nin destekçisi oluruz. 12 Eylül 2010 referandumunda yapılmış olan yanlış düzenlemeyi, bugün koruma konumuna da giremeyiz. Bugünkü kanun değişikliği ile Adalet Bakanı yargıdan sorumlu bakan haline dönüştürülmektedir. Bunu Avrupa Konseyi’nin, Avrupa Birliği’nin temel ilke ve öncelikleriyle, hukuk devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bağdaştırmamız söz konusu olamaz” dedi. Bu yasaya karşı çıkarken mevcut düzenlemeyi koruma pozisyonuna girmeyeceklerini dile getiren Feyzioğlu, “O zaman Türk Milleti için yegâne çıkış; bağımsız, tarafsız, etkin ve adil yargılamayı sağlayacak HSYK değişikliğini anayasa yoluyla yapılmalıdır. Bu konuda iktidar ve muhalefet partileri, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı aktif çaba göstermeli” diye konuştu. Muhalefet partilerinden anayasa değişikliği konusunda kamuoyu yaratmalarını bekleyen Feyzioğlu, “Çünkü şu anda verdikleri görüntü; dün hayır dedikleri HSYK düzenlemesini bugün iktidarın getirdiği kanun teklifi karşısında koruma görüntüsüdür. Bu da yanlıştır” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi

Son Güncelleme: 18.02.2014 10:53
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177