banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
30 Mayıs 2014 Cuma 12:43
MALATYA BAROSU SOSYAL TESİSİNE KAVUŞTU

Malatya’nın çok değerli basınına en derin saygılarımla:

TBB  BAŞKANIMIZ SAYIN AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU’NA 

                       SONSUZ TEŞEKKÜRLER

MALATYA BAROMUZ SOSYAL TESİSİNE KAVUŞTU

Malatya Barosu Başkanlığımız döneminin hemen ilk günlerinde başlattığımız Malatya Baromuza Tarihi Konaklardan birini Sosyal Tesis olarak kazandırma çabamız dönemin siyasal ve bürokratik çevrelerince ‘soğuk’  karşılanmış, desteklenmemişti.

Özellikle istediğimiz ve gerekirse kiralamayı önerdiğimiz üç katlı, bahçeli, İstanbulluoğlu Konağı bir web sitesinde verildiği söylenen ilanla, hiç haberimiz olmadan daha doğrusu gizlice siyasal iktidara yakın bir derneğe yıllığı yaklaşık 3000 TL’ye kiraya verilmişti.

Dönemin Kültür Bakanı Sayın Ertuğrul Günay’a göndermiş olduğum ‘kişiye özel’ talep mektubuna Bakanlık’tan gelen olumlu yanıt doğrultusunda yaptığımız girişimler de yine yerel bürokratlarca ‘Boş Konak olmadığı’ gerekçesiyle sonuçsuz kalmıştı.

Yine, dönemin Malatya  valisi H. İbrahim Daşöz’ü ziyaretimizde talebimiz Valimize yüz yüze iletilmiş, Vali bey, “Konakları sanatla ilgili kurumlara vereceğim, Baro’ya olmaz.” biçiminde negatif tutumuyla karşılaşılmış, daha da kötüsü , Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımdan kimileri vali beyle ortak hareket ederek, ‘Haklısınız Sayın Valim, Baro’ya olmaz.’ demişlerdi.  Ben  de bu arkadaşlara, ‘Davasını satan avukat olur mu?’ diyerek protesto etmiştim.

Türkiye ve Türkiye’deki her kurum hep negatif anlayışlardan büyümemiştir, kaybetmiştir ve‘Ben kazanayım da isterse dünya yıkılsın’, ‘Küçük olsun benim olsun’,  veya ‘Yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakma.’, ‘Bülbülü eti için öldürme.’ zihniyetinde hep uzamamıştır.

Oysa, Türkiye ve her kurum, ‘İyilik yap suya at, balık bilmese Halik bilir.’ inancındaki insanların varlığı ve çokluğu ölçüsünde büyür, kalkınır, esenliğe, kardeşliğe ulaşır.

Malatya Baromuza bir Sosyal Tesis kazandırma çabası bizden sonraki Sayın Baro Başkanı’nca da sürdürülmüş,  Niyazi Mısri Caddesi’nde bulunan  Karakaş Konağı,  Kasım 2011’de imzalanan protokolle  restorasyonu TBB tarafından yapılmak koşuluyla 33 yıllığına Baromuza tahsis edilmiş,TBB tarafından, restorasyonun için İl Özel İdaresi hesabına  192 bin lira gönderilmiş ancak, Hazine tarafından İl Özel İdaresine daha önce 33 yıllığına tahsis edilmiş yerin başka bir yere tahsis edilemeyeceği gerçeği anlaşılarak Eylül 2013’te Baro’ya yapılan tahsis işlemi iptal edilmiş ve gönderilen para da  TBB’ye iade edilmişti.

Gelinen bu aşamada, TÜRAVAK (Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) Başkan Yardımcılığına seçilmemle birlikte, Malatya Baromuza bir Sosyal Tesis kazandırma amacımla TBB nezdinde girişimlerim başlamış, Sayın Birlik Başkanımız Metin Feyzioğlu’na yönelttiğim yoğun ve baskılı taleplerim karşılığını bulmuş ve gelinen aşamayı ve teklif dosyası hazırlanmasını Malatya Baromuz Başkanı Sayın Eyüp Kutlubay’a iletmem üzerine, Baromuzca, ederi, çap, plan ve krokileri, mevkileri ve özellikleri yazılı, ikisi bina, birisi arsa olmak üzere üç seçenekli Teklif Dosyası derhal hazırlanarak bir örneği tarafıma aslı Türkiye Barolar Birliğine gönderilmiş, Birlik’ten gelen uzmanların yaptıkları araştırma ve incelemeler  sonunda  Beydağı Hastanesi (SSK) çevresinde tek bahçe içinde her biri üç katlı olan iki adet villanın TBB adına alınması uygun bulunmuş  ve 23 Mayıs 2014 günü  yaklaşık bir milyon TL. ödenerek tapusu alınarak Baromuz emrine özgülenmiştir.

Bu kazanımdan dolayı, yüreği  avukatlar, yargı ve Türkiye için çarpan ve yedi gün yirmidört saat durmaksızın çalışan Sayın TBB Başkanımız Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu başta olmak üzere, her biri yakın arkadaşım olan çok değerli TBB Yönetim Kurulu Üyelerine, Malatya Baromuzun çok değerli Başkanı Sayın Av. Eyüp Kutlubay’a  ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerimi sunmayı  ödev bilirim.

Allah hepimize hayırlı, uğurlu etsin.

Saygıdeğer meslektaşlarıma ve çok değerli Malatya Kamuoyuna en derin saygılarımla sunarım. 29.05.14

Av. Selahattin Sarıoğlu

TÜRAVAK Başkan Yardımcısı

Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı

Malatya Barosu Önceki Başkanı

Son Güncelleme: 30.05.2014 13:10
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177