banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
15 Temmuz 2013 Pazartesi 12:44
28. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN EVSAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ
Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan Genel Kurul’nun ardından ilk Baro Başkanları toplantısı, 12 Temmuz 2013 tarihinde, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

75 baronun katıldığı 28. Baro Başkanları Toplantısı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu’nun konuşmasıyla açıldı.

Yeni seçilen Ankara Barosu Başkanı Av. Sema Aksoy ile Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur Çağal’ı kutlayan Feyzioğlu,

  • Otomatik CMK Avukat Atama Sistemi’yle ilgili olarak gerçekleştirilen toplantı ve çalışmalar sonucunda, 15 Temmuz 2013 itibariyle isteyen bütün barolara sistemi kuracak durumda olduklarını,
  • Türkiye Barolar Birliği’nin an itibariyle, 79 ilde arabuluculuk eğitimi verecek durumda olduğunu,
  • Kamulaştırmasız el atmaya ilişkin, siyasi partilerden Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açılmasını istediklerini,
  • SYDF’ye (Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu) ilişkin meslektaşlara katkı sağlayacak düzenlemelerin (eş, çocuk ve bakmakla yükümlü olanların fondan yararlanması, yatarak tedavide katkı payının kaldırılması, munzam emekliliğin hayata geçirilmesi) yapıldığını,
  • Avukatlık sınavının yönetmelikle çözülmesi konusunda çalıştıklarını söyledi.

Feyzioğlu, avukatlara yönelik saldırılar karşısında tek vücut olmaktan duyulan mutluluğu dile getirdi.

Baro Başkanları toplantısında yeni yönetimin 1,5 aydır yaptığı çalışmalar genel olarak olumlu karşılandı.

Toplantıda söz alan bazı baro başkanları; geçtiğimiz ay içinde Türkiye genelindeki gösterilerde polisin aşırı güç kullanımı, ölümler, organ kayıpları, avukatlara yönelik saldırılar konusunda tepkilerini dile getirdiler.

Bazı baro başkanları, yasa yapma tekniğine aykırı torba yasalarla hukuk düzenin yara aldığını ifade ederken, bazı baro başkanları da MİT Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin özgürlükler açısından doğuracağı sakıncaya dikkat çektiler.

Toplantıda dile getirilen konular arasında, TMMOB’un yetkilerinin yasa ile budanmasının meslek örgütlerine yönelik tehdit olarak görülmesi de yer aldı.

Avukatlık mesleğini ve ülkeyi tehdit eden konuların görüşüldüğü toplantının kapanışında TBB Başkanı, ‘hukukun üstünlüğü paydasında tüm baro ve avukatların tek vücut olması gerektiğini, ancak bu şekilde tüm ülkenin kucaklanabileceğini; bu noktada hukukçulara herkesten daha fazla görev düştüğünü’ söyledi.


Son Güncelleme: 15.07.2013 12:47
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177