banner200
banner235
banner225
31 Aralık 2012 Pazartesi 23:49
Bakanlar Kurulu Kararları Aralık Ayı
banner188
banner213
banner230

Merkezi İstanbul'da Bulunan “Türkiye Yeşilay Cemiyeti"nin İzin Almadan Yardım Toplayabilen Kuruluşlardan Sayılması Hakkında Karar                                                                                                              

Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar                                                                                                

Malatya ve Sivas İl Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Sofular Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar                                                                                                                

Adıyaman ve Kahramanmaraş İl Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Akpınar Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar                                                                               

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Merkez Teşkilatında Boş Bulunan ve Mevcut Bağlantıları ile Toplam 16 Adet Şube Müdürlüğünün, Bazı Birimlere Bağlanması Hakkında Karar                                                         

Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 10 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar           

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Karar                               

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir De         

Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar  

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar             

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar       

2012/4019 Rize Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar           

Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar            

2013 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar    

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla, Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2013 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Ha          

Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar                                  

İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar       

Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar          

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanmasına Dair

İzmir İli, Karabağlar İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar      

Balıkesir İli, Susurluk İlçesinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sisteminin Kurulabilmesi Amacıyla Ada ve Parsel Numarası Belirtilen Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “154 kV Edirne Trafo Merkezi Yenileme Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar          

İstanbul İli, Silivri İlçesinde Tesis Edilecek Silivri Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar      

Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesinde Tesis Edilecek Okkayası Regülatörü ve Şehitlik Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında

Diyarbakır ve Elazığ İl Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Çağlayan Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında            

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar       

Rize Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
                                                     

3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar                                                                    

26/9/2011 Tarihli ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci Maddesiyle İhdas Edilen Avukat Kadrolarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar                                                                      

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) ve (c) Bentleri Kapsamındaki Kamu İdarelerinde İstihdam Edilen Personelin Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Emsal Alınacak Devlet Memuru Kadro Unvanlarının Tespiti                                                                     

Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü ve Fakültelerin Kurulması Hakkında Karar                                      

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 39 uncu Maddesiyle İhdas Edilen Uzman ve Uzman Yardımcısı Kadrolarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar                                 

Türkiye Cumhuriyeti Addis Ababa Büyükelçiliğimizin Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Nezdinde Daimi Temsilcilikle Görevlendirilmesine İlişkin Karar            

Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesinde Tesis Edilecek Türkgeldi KÖK-Düğüncübaşı-Oklalı Enerji Nakil Hattı ile Türkgeldi Hayvancılık-Alacaoğlu Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ad        

Ordu İli, Kabataş İlçesinde Tesis Edilecek Kuzey I-II Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar                

Erzincan İli, Çayırlı İlçesinde Tesis Edilecek Bedirdüzü-2 Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar                             

Antalya İlinde Tesis Edilecek Olan Elmalı-Gömbe Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilmek Üzere Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Tarafından Acele Kamulaşt                                                        

4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar                                                                                                        

2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar                                                                                             

6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Uygulanmasından Elde Edilen Gelirlerin Kullanımına İliş                                                               

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Yürütülen Yeşil Alan ve Yol Çalışmaları Kapsamında Şahinbey Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar    

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar   

Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar     

Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar                

Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar     

Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar        

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar                

Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar                

 
Adaletbiz

banner229
Son Güncelleme: 02.01.2013 00:08
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol