banner200
banner235
banner225
18 Mayıs 2015 Pazartesi 15:06
Seçim günü her okula bir avukat!
banner188
banner213
banner230
 7 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi için sandık güvenliği çalışmalarına devam eden CHP, seçim günü, her okulda en az bir avukat da görevlendirecek.
İlçelerdeki parti görevlileri ve gönüllülerle birlikte 7 Haziran'da toplam 800 bin kişi ile sandık güvenliğini sağlamaya hazırlanan CHP, ayrıca her okulda en az 1, kritik seçim çevrelerinde daha fazla avukattan da hukuki yardım alacak.

A VE B PLANLARI HAZIR

Avukatların eğitim çalışmaları sürerken, eğitim programlarında, seçim günü yaşanacak olumsuzluklara karşı alternatif planlar da ele alınıyor.
Okullardaki avukatlar, barolarla da temas halinde olacak. Seçim akşamı oluşturulacak avukat zinciri, usulsüz durum tespitinde itiraz ve şikayet mekanizmasını işletecek. Avukat zinciri, sahada görevli partililerle cep telefonları ve tabletler üzerinden temasta olacak.

"FORSU KALDIRIN, ERDOĞAN KALSIN"

CHP Üs­kü­dar İl­çe Ör­gü­tü, AKP se­çim ça­lış­ma­la­rın­da kul­la­nı­lan Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan fo­toğ­ra­fın­dan şi­ka­yet­çi ol­du. Şi­ka­ye­ti de­ğer­len­di­ren Üs­kü­dar İl­çe Se­çim Ku­ru­lu, AKP pan­kart­la­rın­da­ki Er­do­ğan fo­toğ­ra­fı­nın ka­la­bi­le­ce­ği­ne, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı for­su­nun kal­dı­rıl­ma­sı­na ka­rar ver­di. Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma ya­pan CHP İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ra­yal­çın Er­do­ğan'ın fo­toğ­ra­fı­nın da kul­la­nı­la­ma­ya­ca­ğı­nı söyle­di.

Üs­kü­da­r’­da­ki uy­gu­la­ma­nın İs­tan­bu­l’­da baş­ka yer­ler­de de ol­du­ğu­nu kay­de­den Ka­ra­yal­çın, “O­ra­lar­da da gi­ri­şim­ler­de bu­lu­na­ca­ğız. AK­P’­li­le­rin, ku­rul ka­rar­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­me­le­ri­ni İs­tan­bul­lu seç­me­nin bil­gi­si­ne ve vic­da­nı­na teb­liğ edi­yo­rum" de­di.


Bugün
banner229
Son Güncelleme: 18.05.2015 15:07
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol