banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
17 Nisan 2015 Cuma 17:17
Avukatlık parası bulamayan hukuki himaye sigortasına girecek!
 Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da Yargı Reformu Stratejisi başlıklı toplantıda konuştu. 
Mağdur haklarını güçlendireceklerini vurgulayan Davutoğlu, "Eski hükümlülere sağladığımız kamuda istihdam imkanı gibi bazı uygulamaları şiddete uğrayan kadınlardan çocuklara öteki mağdurlara da tanıyacağız" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- (Yeni yargı reformu) 2015 yılından itibaren yeni reformları hayata geçireceğiz. Pakette 22 reform söz konusu. Birinci hedefimiz yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi. 

- Bu hedeflerin bir kısmı zaman alacaktır. Bu kararlar yargı mensupları, barolar STK'lar ve bütün toplum kesimleriyle istişare edilecektir. Yani nihai bir reform paketinden bahsetmiyoruz. 

'ÇOK BAŞLILIĞI GİDERECEĞİZ'

- Yargıda çok başlılığı gideceğiz. İdari. adlı uyaşmazlık mahkemeleri.... Tüm bunları gözden geçirip entegre birbiriyle çelişmeyen bir yapıya dönüştürülecek. Kamuoyuyla çok kapsamlı bir istişare sağlanacak.
 
'YÜKSEK MAHKEME KARARLARI HERKESİN ERİŞİMİNE AÇILACAK'

- İkinci hedef yargıdaki, hesap verilebilirliğinin ve şeffaflığın artırılması. HSYK'nın yapısı da dahil olmak üzere... Üçüncü olarak insan hakları ve özgürlükleri koruyan bir yaklaşımın artırılması. Şeffaflığı sağlamak için yüksek mahkeme kararlarını herkesin erişimine açıyoruz.

'ADLİYELERDE BASIN BÜROLARI KURULACAK'

- Tüm mahkeme ve savcılıklar yıllık faaliyet raporları hazırlayacaklar. Kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesi için adliyelerde basın büroları kuruyoruz.

'GÜVEN VE MEMNUNİYET ANKETLERİ YAPILACAK'

- Yargıya güvenin yüzde 90 olması yetmez yüzde 100 olmalı. Bunu sağlamak durumundayız. Düzenli aralıklarla yargıya güven ve memnuniyet anketleri yapacağız. 

'HUKUKİ HİMAYE SİGORTASI UYGULAMASI'

- Vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırıyoruz. Bunun için devlet desteğiyle vatandaş, sağlık sigortası gibi hukuki himaye sigortasına girecek. Vatandaş, 'Avukatlık parasını nerede bulacağım' kaygısı duymamak için kendi istekleriyle hukuki himaye sigortasına girebilecek girenleri de biz devlet olarak destekleyeceğiz.

'SAĞLIĞI BOZULANA TEDAVİ MASRAFI DEVLETTEN'

- Ücretsiz avukatlık uygulamasını içeren 'Adli yardım' sistemini de genişletip kolaylaştırıyoruz. Avukatların gönüllü olarak ücretsiz hukuk hizmeti vermesi uygulamasını hayata geçireceğiz. 

- Mağdur haklarını güçlendiriyoruz. Bu son derece önemli. Tekrarlanan mağduriyet olmaması için etkin bir takip sistemi oluşturulacak. Eski hükümlülere sağladığımız kamuda istihdam imkanı gibi bazı uygulamaları mağdurlara da tanıyacağız. Mağdurlar, şiddete uğrayan kadınlardan çocuklara, bunların kamuda rehabilite edilmesi gerekiyorsa istihdam edilmesine dönük...

- Suç nedeniyle sağlığı bozulan kişilerin tedavi masrafları devlet koruması altında olacak. Sağlık hizmetleri karşılanacak. 

'AVUKATLIK KANUNU BAŞTAN AŞAĞI YENİLENECEK'

- Avukatlık kanununu baştan aşağı yenileyeceğiz. Avukatlık müessesesini ve savunmayı güçlendiriyoruz. 
- Noterlik sistemini yeniden yapılandıracağız. Noterlere bazı çekişmesiz yargı işlemi vererek yargının iş yükünü azaltacağız.

'YENİ ADALET SARAYLARI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

- Bilirkişi müessesesinde değişiklik olacak. Bunu gerçek anlamda bilirkişiye dönüştürmekte kararlıyız. Yeni bir kurumsal yapılanmaya gidilecek. 

- Yeni adalet sarayları yapmaya devam edeceğiz. Adalet veri bankası kuracağız. Adaletle ilgili her veri bu bankada bulunacak ve herkesin erişimine açık olacak.

'İSTİNAF MAHKEMELERİ KURULACAK'

- Yüksek mahkemelerle ilk kademe makhemeler arasında istinaf mahkemeleri kurulacak. Yüksek yargıdaki iş yükü son bulacak. 
- Darnışma masaları ve ön bürolar kurarak vatandaşın da işni kolaylaştıracağız.

- Hakim ve savcı açığını kapatacağız. 

'BİTMEYEN' DAVALARA 'İDEAL SÜRE' ÖNLEMİ

- İdari yargılama sürelerini belirliyoruz. Her bir dava türüne yönelik ideal görülme sürelerini belirliyoruz. Bunu takip edeceğiz. Vatandaşlarımız davaların ne kadar sürede sonuçlanacağı hakkında fikir sahibi olacak. 

- Uzlaşma uygulamasının kapsamını genişleteceğiz. 3 bin olan arabulucu sayısını 10 bin çıkarmaya kararlıyız.

- Ceza infaz sisteminde modernizasyona devam ediyoruz. Çocuklara yönelik ceza infaz kurumlarında ilk kez psiko-sosyal destek ve müdahale programları geliştirdik. 

'AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU BİZİ RAHATSIZ ETMEZ' 

(AYM'ye bireysel başvuruyla ilgili soru üzerine) Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkından rahatsızlık duymuyoruz. AYM'ye 30 bini aşkın bireysel başvuru var. Anayasa Mahkemesi gerçek işlevini yapamaz hale geldi. AYM, kendi büyük önemli işlerini engelleyecek bir iş yüküyle karşılaşması halinde kendi tedbirini alır. 

'NEREDE KIZILDERİLİLER, NEREDE ABORJİNLER!'

- (AP Başkanı'nın açıklamaları sonrası parlamentoda yeni bir oturum açılması gibi bir durum var mı?) 1915'in yüzüncü yılında istismara açık bir konuda birçok yerde ilgisiz kişilerce açıklama yapılıyor. Dini otorite Papalık açıklama yapıyor. Şimdi AP'de bir karar alındı... 

'AP'NİN SİYASİ BASKI YAPMASINA TAVİZ VERMEYİZ'

AP birçok marjinal grupların bulunduğu bu nedenle gayrıciddi bir yapıya sahip. Avrupa tarihini açacaksak Afrika ve Asya'da neler yapıldığını görmek lazım. Nerede Kızılderililer, Aborjinler nasıl yok oldular? Tarihten bunları tartışacaksak tartışırız ama siyasi baskıya dönüşecekse buna taviz vermeyiz. 

'GETTO AVRUPA'NIN ESERİDİR'

- Bin yıl Türklerle Ermeniler bir arada yaşadı. Getto Avrupa'nın eseridir, bizde gettolar olmadı. Türklerle Ermenilerin barışması, acılarını paylaşması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ama kimse bize boyun eğdiremez. 


HaberTürk
Son Güncelleme: 17.04.2015 17:20
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177