banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
24 Şubat 2015 Salı 23:54
Avukatı “yasa“ kurtardı

Yasin Hayal'in eski avukatını “yasa“ kurtardı.


Hrant Dink Cinayeti sanığı Yasin Hayal'in henüz önceki avukatı Fuat Turgut, Dink Davası'nın görüldüğü Beşiktaş Adliyesi önünde 6 yıl önce yaptığı basın izahında kullandığı ifadelerle "Halkı hınç ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla yargılandığı dava, 6352 sayılı yasa kapsamında 3 yıl müddetle ertelendi. Dink Ailesi'nin avukatı Hakan Bakırcıoğlu ise karara karşı çıkacaklarını belirtti.
İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz maznun Fuat Turgut katılmadı. Şikayetçiler Hrant Dink'in eşi Rahil, kızı Delal ve kardeşi Hasrof Dink'i ise duruşmada avukat Hakan Bakırcıoğlu temsil etti. Avukat Hakan Bakırcıoğlu Yargıtay bozma ilamına uyulmamasını, mahkemenin hükmünde direnmesini isteyerek, "Sanık açıkca farkındalık yönünden farklı bir kesimi aşağılamakta ve düşmanlık oluşturmuştur. Maznun cezalandırılsın" dedi.

"MÜVEKKİLİM SUÇSUZDUR"
Sanık Fuat Turgut'un avukatı Rovshan Zarbalıyev ise müvekkilinin masum olduğunu belirterek beraatini talep etti.

DAVA 3 SENE ERTELENDİ
Sanık Fuat Turgut'un "Halkı hınç ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açıldığı anımsadan mahkeme, maznun Turgut'a henüz önce verilen cezanın, Yargıtay tarafından 6352 sayılı yasanın geçici 1. maddesi uyarınca kovuşturmanın ertelenmesine karar verilmesi gerektiği nedeniyle bozulduğunu belirtti. Mahkeme, maznuna isnat edilen suçun, 5 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı yasanın geçici 1. maddesindeki suç tipine makul olması ve bu yasa uyarınca 31 Kasım 2012 tarihine kadar işlenen bu tür suçlarla alakalı açılan davaların ertelenmesi, hüküm altına alınması kararı verildiğini ifade etti. Mahkeme, maznun Fuat Turgut'un "Halkı hınç ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan açılan davayı yasa kapsamında 3 yıl müddetle ertelenmesine karar verdi. Mahkeme, maznun tarafından 3 senelik süre içinde 6352 sayılı yasanın geçici 1. maddesinde belirtilen türden yeni bir suç işlemesi halinde kovuşturmaya devam edileceğine, bu süre içinde belirtilen türden suç işlememesi halinde ise dosyanın ele alınıp düşme kararı verileceğini de hükmünde belirtti. Dink Ailesi'nin avukatı Bakırcıoğlu ise gazetecilere yaptığı sözlü açıklamada karara karşı çıkacaklarını belirtti.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Hrant Dink Davası'nın görüldüğü Beşiktaş Adliyesi'nde 2008 ve 2009 tarihinde yaptığı iki farklı basın açıklamasıda kullandığı ifadelerle "Hrant Dink'in hatırasına hakaret ettiği" ve "Halkı hınç ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" iddia edilen maznun Fuat Turgut ile alakalı 2 yıldan 7 seneye kadar mapus istemiyle iddia belgesi hazırlandı. Fuat Turgut 18 Nisan 2012 tarihinde "Halkı hınç ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 15 gün mapus, "Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına hakaret suçundan" ise bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 9 Temmuz 2014 tarihinde maznun Fuat Turgut ile alakalı "halkı hınç ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçu yönünden verilen mapus cezasını bozdu. Yargıtay hükmünde, "Halkı hınç ve düşmanlığa tahrik etme" suçunun işlenme yöntemi vaka tarihi ve temel şekli bakımından cezasının müddetine göre, karardan sonra 5 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürülüğe giren 6352 sayılı Yasanın (Basın yayın yöntemiyle işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesi ile alakalı kanun) geçici 1. maddesi kapamında kaldığı ve anılan maddenin birinci fıkrasında "b" bendinde yer alan kovuşturmanın ertelenmesine karar verilir şeklindeki legal düzenlenein değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğu gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer vermişti. ( )


http://www.haberlersaglik.com/guncel/yasin-hayalin-eski-avukatini-yasa-kurtardi-h13117.html
Son Güncelleme: 24.02.2015 23:59
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177