banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
28 Mart 2016 Pazartesi 10:45
500 bin iş davası 1 ay içinde önce arabulucuya gidecek

 Fevzi ÇAKIR / GAZETE HABERTÜRK

Taslak ile iş mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya gidilmesi zorunlu hale getiriliyor. Düzenleme uyarınca, iş hukukundan kaynaklı 500 bin dava, mahkemeye gelmeden arabuluculara gidecek. Bu sayede, işçilerin yıllarca süren alacak davalarının kısa sürede karara bağlanacağı belirtildi. 64. Hükümet Eylem Planı’nda yer alan iş mahkemelerinin yükünü azaltmaya yönelik düzenleme taahhüdü, hayata geçiriliyor. Adalet Bakanlığı İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı’nı, görüşe açtı. Taslağın getirdiği en önemli yenilik, bir kısım iş uyuşmazlıkları yönünden mahkemede dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirmesi. Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale gelecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Taslağa göre, iş uyuşmazlıkları yönünden sorun yaşayan vatandaş, işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna başvuracak. Taraflar, listede yer alan bir arabulucu üzerinde anlaşacak. Taraflar, arabulucu üzerinde anlaşamazlarsa arabuluculuk bürosu kendiliğinden görevlendirecek. Arabulucu, yapılan başvuruyu, görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandıracak.

TASARIYLA GELEN DIĞER DÜZENLEMELER İKİ HAFTA İÇİNDE DAVA:Mevcut yasada işe iade davasının bir ay içinde açılması gerekiyor. Yapılacak düzenlemede, işe iade için bir ay içinde arabulucuya başvurulması öngörülüyor. Başvurulmazsa 2 haftada dava açılması gerekecek.

FESİH TARİHİ ESAS ALINACAK: Mahkemece işe iadesine karar verilen işçi işe başlatılmadığı takdirde, işçinin feshe bağlı olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretine ilişkin alacaklarının hesabında iş akdinin feshedildiği tarih esas alınacak.

BİR AY İÇİNDE İŞBAŞI: Arabulucu huzurunda işçinin işe başlatılması konusunda anlaşma çıkarsa, iş- başı tarihi belirlenmemişse bir ay içinde başvuru aranmaksızın işe başlatma zorunlu olacak.

ZAMANAŞIMI İKİ YIL: Taslakla, yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı gibi alacaklar için iki yıllık zamanaşımı süresi öngörülüyor.

DAVALARIN YÜZDE 30’U İŞLE İLGİLİ

2015 yılı sonu itibarıyla ilk derece mahkemelerindeki 3 milyon 400 bin civarındaki hukuk uyuşmazlığının yaklaşık yüzde 18’i; Yargıtay’daki 750 bin civarındaki hukuk uyuşmazlığının ise yaklaşık yüzde 30’u iş hukukundan kaynaklanıyor. İş davalarının yıllık ortalama görülme süresi 2010 yılında 466, 2011 yılında 488, 2012 yılında 483, 2013 yılında 381, 2014 yılında ise 417 gün.

Son Güncelleme: 28.03.2016 10:47
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177