banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
30 Nisan 2014 Çarşamba 13:25
Stajın Sigorta Süresine Eklenmesi İçin Aym'ye Başvurdu

Antalya'da arkeolog ve profesyonel turist rehberi 38 yaşındaki Selda Baybo, 1990 yılında lise öğrencisiyken Antakya'da bir devlet bankasında 1.5 yıla yakın süreyle yaptığı stajın borçlanarak sigortalılık süresine eklenmesinin sağlanması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Selda Baybo, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, stajda geçen sürenin borçlanarak tescilinin yapılmamasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan ayrımcılığa ilişkin 14'üncü Madde ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10'uncu Maddesi'nde yer alan eşitlik ilkesi, İş Kanunu'nun 5'inci Maddesi'nde yer alan eşit davranma ilkesi, sosyal hukuktan doğan mülkiyet hakları ve kişilik haklarının idari ve adli merciler tarafından reddedilmesinden kaynaklı Anayasal hak ihlali olduğunu kaydetti.

'PRİM ALIYOR, SÜREYE SAYMIYOR'

Baybo'nun avukatı Ahmet Çevik ise tüm hukuki yolların tükendiğini, bu nedenle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını söyledi. Çevik, müvekkilinin sigorta primleri ödenmiş olmasına rağmen stajının hizmet süresine dahil edilmediğini ve hak kaybına uğradığını belirtti. Çevik, şunları söyledi:

"Doktor ya da avukat olsa stajda geçen süresi sigortasında kabul ediliyor. Ancak işçi olduğun zaman bu değişiyor. SGK, stajda geçen sürenin sigorta primini almasına rağmen sigorta süresinden saymıyor. Bu eşitlik ilkesine de, insan haklarına da, iş kanununa da aykırıdır. Benim müvekkilim gibi tahmin ediyorum 5 milyon kadar işçi var. Eğer Anayasa Mahkemesi başvurumuzu kabul ederse kazanacağımız bu dava herkese emsal olacaktır." - Antalya

Son Güncelleme: 30.04.2014 13:30
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177