banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
09 Şubat 2015 Pazartesi 13:29
Gazetecilik Gideri Parti Bütçesinden Karşılanmaz

Anayasa Mahkemesi (AYM), AK Parti’nin 2010 yılına ait kesin hesabının incelemesinde medyaya dönük önemli ve ilginç bir karar verdi.

AYM kararında, “Haber, yorum ve gözlem amacıyla yapılan gazetecilik faaliyetinin gideri parti bütçesinden karşılanamaz” denildi. Mahkeme bu çerçevede Ak Parti’nin, 2010 yılında çalıştay ve toplantılarını izleyen gazeteciler için yapılan giderlere ait toplam 16 bin 662 lira 70 TL’nin Hazine’ye irat kaydedilmesine karar verdi. Kararda, parti faaliyetlerini izlemenin gazetecilerin görevi olduğu, masraflarının da kendi kuruluşlarınca karşılanması gerektiği belirtildi. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, özetle şöyle denildi:

BASIN KURULUŞLARI ÖDESİN

“Parti yetkilileri göndermiş oldukları açıklamada, ‘Siyasi Partiler için medya çok önemli bir araçtır. Davet ettiğimiz yerel medya temsilcilerinin sadece otel konaklama giderleri ile otelden Genel Merkezimize ulaşımlarının sorunsuz şekilde sağlanması için yapılan otobüs kiralama giderleri Partimiz bütçesinden karşılanmıştır’ demişlerdir. Siyasi partilerin bütçelerinden yapabilecekleri harcamalar, partilerin siyasi amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılması gerekli harcamalardır. Bir siyasi partinin faaliyetlerinin, o siyasi partiyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve yazılı veya görsel medyada paylaşılması gazetecilerin görevidir. Basın mensuplarının siyasi partilerin toplantı veya organizasyonlarını izlemek ve/veya haber yapmak amacıyla yapacakları giderler de kendi kuruluşları tarafından karşılanması gereken yönetim giderleridir. Bu giderlerin Parti tarafından karşılanması 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesinde belirtilen, ‘Siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı’ hükmüne aykırıdır. Gazetecilik faaliyetinin gideri Parti bütçesinden karşılanamayacağından 16.662,70 TL’nin Hazine’ye irat kaydedilmesi gerekir.”   

BTP-BDP-GENÇ PARTİ

AYM, AK Parti, Barış ve Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Genç Parti’nin 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait kesin hesaplarının incelenmesini yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararına göre, Bağımsız Türkiye Partisi’nin 2013 yılı hesaplarının incelenmesi sonucunda, denetimi sağlayacak kayıt ve belge düzeni oluşturulmadığı gerekçesiyle sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. BDP’nin 2012 yılı kesin hesabının SPK’ya uygun olduğu belirlendi. Ancak belgelendirilmeyen 10 bin 52 lira 50 kuruşun gider karşılığı parti mal varlığının Hazine’ye irat kaydedilmesine karar verildi. Genç Parti’nin 2011 yılı kesin hesabının incelenmesi de yapıldı. SPK’nın, aykırı kaynaklardan sağlanan 2 milyon 322 bin 828 lira 69 kuruşun gelir karşılığı, parti mal varlığı ile belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen 419 bin 669 lira 61 kuruşun gider karşılığı parti mal varlığının Hazine’ye gelir kaydedilmesi kararlaştırıldı.

 

Hürriyet


Son Güncelleme: 09.02.2015 13:32
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177