banner200
banner222
16 Ağustos 2014 Cumartesi 10:07
CHP YSK'nın sonuç ilanıyla Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
banner188
banner213
banner230
 CHP Söz­cü­sü Ha­luk Koç, “YS­K’­nın so­nuç­la­rı ila­nın­dan iti­ba­ren hu­ku­ken hem si­ya­si par­ti ge­nel baş­kan­lı­ğı hem Mec­lis üye­li­ği, ya­ni mil­let­ve­kil­li­ği hem baş­ba­kan­lı­ğı, fii­len yok hük­mün­de­dir. Bu sı­fat­la­rı ya­ni si­ya­si par­ti ge­nel baş­kan­lı­ğı, mil­let­ve­kil­li­ği ve baş­ba­kan­lık sı­fat­la­rı­nı ta­şı­yan ic­ra­at ve ey­lem­de bu­lun­ma­sı, açık şe­kil­de ana­ya­sa ih­la­li­di­r” de­di.

 RE­JİM KRİ­Zİ­NİN KA­PI­SI ARA­LAN­DI

Koç, şöyle devam etti: “Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na se­çi­lir se­çil­mez, ana­ya­sa ih­la­li­ne baş­la­yan bir ki­şi Tür­ki­ye­’de ge­le­cek­te­ki re­jim kri­zi­nin şim­di­den ka­pı­sı­nı aç­mış­tır. Yar­gı­tay Baş­sav­cı­lı­ğı ve Mec­lis Baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı cid­di so­rum­lu­luk al­tın­da­dır. CHP ola­rak uya­rı­la­rı­mı­zı yap­tık an­cak iki ku­rum­dan da hu­kuk­sal açık­la­ma ya­pıl­ma­dı. Sav­cı­lık ka­ra­rın­dan so­nuç alın­maz­sa Ana­ya­sa Mah­ke­me­si aşa­ma­sı ge­lir. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne baş­vu­ru içe­ri­ği, hu­kuk­çu­la­rı­mı­zın ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan olu­şa­cak­tı­r.” 

YSK: Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi

YSK Başkanı Sadi Güven, oyların salt çoğunluğunu alan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı. Güven, "Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilince Başbakanlık görevi düştü" iddialarıyla ilgili bir soru üzerine, "Seçimin tamamlanmasından sonraki aşamada Anayasa YSK'ya herhangi bir görev vermemiştir" açıklamasında bulundu.

Güven, daha sonra Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçildiğini yazan mazbatayı TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e takdimetti. "Sizin işiniz bitti, şimdi bizim görevimiz başlıyor" diyen Çiçek, şunları söyledi: "28 Ağustos'ta Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracağız. Bununla ilgili iş ve işlemlere başladık." Bu arada YSK, seçimin kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, adaylardan Erdoğan yüzde 51.79, Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.44, Selahattin Demirtaş ise yüzde 9.76 oranında oy aldı.

EZELHAN ÜSTÜNKAYA - BUGÜN GAZETESİ
banner229
Son Güncelleme: 16.08.2014 10:08
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol