banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
14 Mart 2011 Pazartesi 11:31
AYM Raportörü, 4/C'yi Anayasa'ya aykırı bulmadı
Aralarında TEKEL işçilerinin de bulunduğu 10 binlerce 4/C'li çalışanın dört gözle beklediği Anayasa Mahkemesi'nde, raportör kararı açıklandı. Raporda, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesinin Anayasaya aykırı olmadığı, yürürlüğünün durdurulması ve iptal isteminin reddi gerektiği belirtildi.

ANKA'nın edindiği bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi'nde görüşmesi devam eden 4/C'nin hukuka uygunluğuna dair davada raportör kararı açıklandı. 10 binlerce 4/C'li personeli üzecek raportör kararında 4/C'nin Anayasa'ya uygun olduğu ifade edildi. Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu(HAKSEN) tarafından 4/C'li sendika üyesi adına Danıştay'a açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 18 Mart 2011 tarihinde 657 sayılı Yasanın 4/C maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru kararı almıştı. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yaptığı ilk incelemede iptal isteminin esastan görüşülmesine karar verdi. İptal başvurusunun incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi Raportörü raporunu verdi. Raporda, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesinin Anayasaya aykırı olmadığı, yürürlüğünün durdurulması ve iptal isteminin reddi gerektiği belirtildi. Raporda, "14 Temmuz 1965 günlü 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin C fıkrasının Anayasaya aykırı olmadığına, iptal isteminin reddine, 10 Kasım 2005 günlü 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 49. maddesinin 2'nci fıkrasının "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin C fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak geçici personele ödenecek ücretler' bölümünün Anayasaya aykırı olmadığına, iptal isteminin reddine karar verilemesine" görüşü belirtildi.

-"4/C'Yİ AİHM'E GÖTÜRECEĞİZ"-

HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, ANKA'ya yaptığı açıklamada konfederasyon olarak başlattıkları hukuk mücadelesi sonucu Danıştay tarafından iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine gönderilen 657 sayılı Yasanın 4/C maddesinin kamuda uygulanması mümkün olmayan bir düzenleme olduğunu, sürekli kamu hizmetlerinde çalıştırılan kişilerin geçici personel olamayacağını söyledi.
Raportörün kanaatinin karar anlamına gelmediğini, esas kararın mahkeme heyeti tarafından verileceğini hatırlatan Çivi, yasaların sadece yazıldıkları şekilde değerlendirilmesinin doğru olmadığını, çalışma yaşamında yarattığı sakatlıların ve hak kayıplarının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.
Çivi, 4/C maddesinin sadece Anayasaya değil insan haklarına da aykırı bir düzenleme olduğunu belirterek, "Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götüreceğiz" dedi.ANKA

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177