banner200
banner222
13 Mart 2013 Çarşamba 10:46
 Anayasa Mahkemesinin E: 2010/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/26 Sayılı Kararı
banner188
banner213
banner230

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2010/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı: 2013/26

Karar Günü: 3.1.2013

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Büyük Birlik Partisinin 2009 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca Haşim KILIÇ, Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN’ın katılımıyla 11.7.2012 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

2- Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,

3- Parti’nin 2009 yılı kesin hesabını, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 74. maddesinde öngörülen sürede Anayasa Mahkemesi’ne vermeyen parti sorumluları hakkında, aynı Kanun’un 111. maddesinin (b) bendi uyarınca yasal işlem yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE, karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Büyük Birlik Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2009 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren Raportör Ayhan ÖZTOPRAK tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2009 yılı gelirlerinin 1.443.184,36 TL, giderlerinin 1.431.451,61 TL olduğu ve 11.732,75 TL’nin ise kasa ve banka mevcudu olarak 2010 yılına devredildiği anlaşılmaktadır.

Partinin 2009 yılı kesin hesabının, Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca 3.7.2010 tarihinde kabul edilerek onaylandığı görülmüştür.

Partinin 2009 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu haliyle 2009 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Partinin Genel Merkez gelirleri 178.655,31 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 115.710,46 TL’si bağış gelirleri, 31.550,00 TL’si aidat gelirleri, 28.000,00 TL’si MKYK üyelik ücreti gelirleri ve 1.565,01 TL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin gelirleri 1.264.529,05 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 652.064,97 TL’si bağış gelirleri, 575.933,24 TL’si üye giriş aidatı gelirleri, 11.227,00 TL’si bayrak flama rozet satış gelirleri, 225,00 TL’si kimlik kartı defter ve makbuz satış gelirleri, 2.425,00 TL’si yayın satış gelirleri, 503,49 TL’si diğer gelirler ve 22.150,35 TL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Partinin Genel Merkez giderleri 178.521,76 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 134.007,12 TL’si kırtasiye ve büro giderleri, 10.958,83 TL’si seyahat giderleri, 42,48 TL’si bayrak, flama, rozet vb. giderleri, 23.237,79 TL’si yayın giderleri, 6.389,70 TL’si diğer giderler ve 3.885,84 TL’si demirbaş alım giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin 2010 yılına devreden nakit mevcudu 133,55 TL’dir.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 1.264.529,05 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 570.141,08 TL’si kırtasiye ve büro giderleri, 48.964,00 TL’si personel giderleri, 24.592,55 TL’si seyahat giderleri, 18.900,00 TL’si bayrak, flama, rozet giderleri, 47.408,30 TL’si yayın giderleri, 13.684,80 TL’si eğlence giderleri, 434.326,87 TL’si seçim giderleri, 1.965,20 TL’si demirbaş eşya giderleri ve 92.947,05 TL’si diğer giderlerden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2010 yılına devreden nakit mevcudu 11.599,20 TL’dir.

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Partinin 2009 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2009 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz lirayı aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Büyük Birlik Partisinin 2009 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2009 yılı kesin hesabında gösterilen 1.443.184,36 YTL gelir ve 1.431.451,61 YTL gider ile 11.732,75 YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 3.1.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

        

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

 

 

 

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

 

 

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

 

 

 

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

 

 

 

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN

 

banner229
Son Güncelleme: 13.03.2013 10:52
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol