banner200
banner222
13 Mart 2013 Çarşamba 10:42
Anayasa Mahkemesinin E: 2009/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/21 Sayılı Kararı
banner188
banner213
banner230

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2009/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı: 2013/21

Karar Günü: 3.1.2013

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Halkın Yükselişi Partisinin 2008 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca Haşim KILIÇ, Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal TERCAN’ın katılımıyla 11.4.2012 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

2- Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE, karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Halkın Yükselişi Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2008 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren Raportör Ayhan ÖZTOPRAK tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2008 yılı gelirlerinin 433.792,62 YTL, borçlarının 3.745,27 YTL, giderlerinin 353.005,96 YTL alacaklarının 2.000,68 YTL olduğu ve 82.531,25 YTL’nin ise kasa ve banka mevcudu olarak 2009 yılına devredildiği anlaşılmaktadır.

Partinin 2008 yılı kesin hesabının, Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca 13.6.2009 tarihinde kabul edilerek onaylandığı görülmüştür.

Partinin 2008 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu haliyle 2008 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Partinin Genel Merkez gelirleri 283.984,05 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 48.615,00 YTL’si bağış gelirleri, 17.042,16 YTL’si faiz ve nemalandırma gelirleri, 2.200,00 YTL’si geçen yıldan devreden alacaklar, 212.620,46 YTL’si geçen yıldan devreden nakit ve 3.506,43 YTL’si gelecek yıla devreden borçlardan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin gelirleri 153.553,84 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 115.064,68 YTL’si bağış gelirleri, 2.897,00 YTL’si üye giriş aidatı gelirleri, 1.362,50 YTL’si üye yıllık aidatı gelirleri, 6.582,12 YTL’si geçen yıldan devreden nakit, 7.408,70 YTL’si faaliyet gelirleri, 20.000,00 YTL’si genel merkezden alınan nakit ve 238,84 YTL’si gelecek yıla devreden borçlardan oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Partinin Genel Merkez giderleri 205.852,67 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 18.150,92 YTL’si personel giderlerinden, 11.400,61 YTL’si temsil ve ağırlama giderlerinden, 15.315,84 YTL’si kırtasiye ve büro giderlerinden, 9.481,55 YTL’si haberleşme giderlerinden, 6.571,95 YTL’si taşıma giderlerinden, 75.000,00 YTL’si kira giderlerinden, 1.296,70 YTL’si bakım onarım giderlerinden, 8.667,90 YTL’si ısınma aydınlatma ve temizlik giderlerinden, 3.136,16 YTL’si vergi sigorta ve noter giderlerinden, 2.984,00 YTL’si demirbaş giderlerinden, 20.000,00 YTL’si teşkilata yardım giderlerinden, 31.379,19 YTL’si tanıtıcı unsur ve yayın gideri, 568,49 YTL’si geçen yıldan kalan borç ödemesi, 301,68 YTL’si teminat giderlerinden ve 1.597,68 YTL’si gelecek yıla devreden alacaklardan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin 2009 yılına devreden nakit mevcudu 78.131,38 YTL’dir.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 149.153,97 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 15.401,29 YTL’si personel giderlerinden, 7.868,88 YTL’si temsil ve ağırlama giderlerinden, 36.368,38 YTL’si kırtasiye ve büro giderlerinden, 7.728,71 YTL’si haberleşme giderlerinden, 12,45 YTL’si taşıma giderlerinden, 35,00 YTL’si seyahat giderlerinden, 61.316,30 YTL’si kira giderlerinden, 904,84 YTL’si bakım onarım giderlerinden, 9.646,69 YTL’si ısınma aydınlatma ve temizlik giderlerinden, 149,99 YTL’si vergi sigorta ve noter giderlerinden, 940,00 YTL’si demirbaş giderlerinden, 8.378,44 YTL’si geçen yıldan kalan borç ödemesi ve 403,00 YTL’si gelecek yıla devreden alacaklardan oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2009 yılına devreden nakit mevcudu 4.399,87 YTL’dir.

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Partinin 2008 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmaktadır.

Partinin 2008 yılı içinde edindiği 3.924,00 YTL tutarındaki taşınır malın 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Halkın Yükselişi Partisinin 2008 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2008 yılı kesin hesabında gösterilen 433.792,62 YTL gelir, 3.745,27 YTL borç, 353.005,96 YTL gider, 2.000,68 YTL alacak ile 82.531,25 YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 3.1.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

 

 

 

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

 

 

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

 

 

 

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

 

 

 

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN

 

Son Güncelleme: 13.03.2013 10:51
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol