banner200
banner235
banner225
05 Aralık 2013 Perşembe 10:49
Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2012/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/111 Sayılı Kararı
banner188
banner213
banner230

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2012/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı: 2013/111

Karar Günü: 25.9.2013

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Emek Partisinin 2011 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL ve Zühtü ARSLAN’ın katılımıyla 20.2.2013 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

2- Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Emek Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2011 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Raportör Selim ERDEM tarafından heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2011 yılı gelirlerinin 404.621,76 TL, giderlerinin 389.448,31 TL olduğu, 15.173,45 TL’nin ise nakit mevcudu olarak 2012 yılına devredildiği anlaşılmaktadır.

Partinin 2011 yılı kesin hesabının, Parti Genel Yönetim Kurulunun 27.6.2012 günlü, 2012/4 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylandığı görülmüştür.

Partinin 2011 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu haliyle 2011 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Partinin Genel Merkez gelirleri 53.122,34 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 3.500 TL’si bağış gelirleri, 25.820 TL’si aidat gelirleri ve 23.802,34 TL’si 2010 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin gelirleri 351.499,42 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 231.061,78 TL’si aidat gelirleri, 101.939,98 TL’si bağış gelirleri, 4.050 TL’si yardımlar, 5.727 TL’si yayın satış gelirleri, 3.350 TL’si faaliyet gelirleri ve 5.370,66 TL’si 2010 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Partinin Genel Merkez giderleri 45.562,86 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.210 TL’si temsil ağırlama giderleri, 300,90 TL’si kırtasiye ve büro giderleri, 3.993,44 TL’si haberleşme giderleri, 2.242 TL’si basın, yayın ve ilan giderleri, 33.950 TL’si kira giderleri, 3.866,52 TL’si ısınma, aydınlatma ve temizlik giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin 2012 yılına devreden nakit mevcudu 7.559,48 TL’dir.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 343.855,45 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 33.976,82 TL’si temsil ağırlama giderleri, 15.462,90 TL’si kırtasiye ve büro giderleri, 17.612,96 TL’si haberleşme giderleri, 4.324 TL’si seyahat giderleri, 214.959,34 TL’si kira giderleri, 2.707,99 TL’si bakım onarım giderleri, 21.356,79 TL’si ısınma, aydınlatma ve temizlik giderleri, 37,45 TL’si vergi, sigorta, noter giderleri, 7.627,20 TL’si basın, yayın giderleri ve 25.820 TL’si yardım giderlerinden oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2012 yılına devreden nakit mevcudu 7.613,97 TL’dir.

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Partinin 2011 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz lirayı aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Emek Partisinin 2011 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2011 yılı kesin hesabında gösterilen 404.621,76 TL gelir ve 389.448,31 TL gider ile 15.173,45 TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 25.9.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Mehmet ERTEN

 

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

 

 

 

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

 

 

 

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

 

 

 

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN

banner229
Son Güncelleme: 05.12.2013 10:49
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol