banner200
banner235
banner225
05 Aralık 2013 Perşembe 10:49
Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli ve E: 2011/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/110 Sayılı Kararı
banner188
banner213
banner230

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2011/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı: 2013/110

Karar Günü: 25.9.2013

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Demokratik Sol Halk Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal TERCAN’ın katılımıyla 22.3.2012 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

2- Partinin 2010 yılı kesin hesabını, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 74. maddesinde öngörülen sürede Anayasa Mahkemesine vermeyen Parti sorumluları hakkında, aynı Kanun’un 111. maddesinin (b) bendi uyarınca yasal işlem yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Demokratik Sol Halk Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2010 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Raportör Selim ERDEM tarafından heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun’un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2010 yılı gelirlerinin 42.647,64 TL, borçlarının 40.463,74 TL ve giderlerinin 83.111,38 TL olduğu anlaşılmaktadır.

Partinin 2010 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu haliyle 2010 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Partinin Genel Merkez gelirleri 24.049,17 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 22.329,17 TL’si bağış gelirleri, 745 TL’si aidat gelirleri ve 975 TL’si faaliyet gelirlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin 2011 yılına devreden borç toplamı ise 26.436,74 TL’dir.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin gelirleri 18.598,47 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 60 TL’si aidat gelirleri ve 18.538,47 TL’si bağış gelirlerinden oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2011 yılına devreden borç toplamı ise 14.027 TL’dir.

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Partinin Genel Merkez giderleri 50.485,91 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 3.635,53 TL’si temsil ağırlama giderleri, 1.675,35 TL’si kırtasiye ve büro giderleri, 5.417,26 TL’si haberleşme giderleri, 1.766 TL’si taşıma ve seyahat giderleri, 8.208 TL’si kira giderleri, 1.216,20 TL’si bakım onarım giderleri, 4.272,54 TL’si ısınma, aydınlatma ve temizlik giderleri, 1.832,43 TL’si vergi, sigorta, noter giderleri ve 22.462,60 TL’si demirbaş giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 32.625,47 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 2.214 TL’si temsil ağırlama giderleri, 5.994,25 TL’si kırtasiye ve büro giderleri, 1.391,94 TL’si haberleşme giderleri, 60 TL’si taşıma ve seyahat giderleri, 14.670 TL’si kira giderleri, 1.086,31 TL’si bakım onarım giderleri, 1.395,96 TL’si ısınma, aydınlatma ve temizlik giderleri, 2.627,01 TL’si vergi, sigorta, noter giderleri ve 3.186 TL’si demirbaş giderlerinden oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Partinin 2010 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz lirayı aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Demokratik Sol Halk Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

 Partinin 2010 yılı kesin hesabında gösterilen 42.647,64 TL gelir, 40.463,74 TL borç ve 83.111,38 TL giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 25.9.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Mehmet ERTEN

 

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

 

 

 

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

 

 

 

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

 

 

 

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN

banner229
Son Güncelleme: 05.12.2013 10:49
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol