banner200
banner222
24 Ocak 2014 Cuma 09:54
 Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2012/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/141 Sayılı Kararı
banner188
banner213
banner230

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2012/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı: 2013/141

Karar Günü: 11.12.2013

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Güçlenen Türkiye Partisi 2009 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Serruh KALELİ, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN ve M. Emin KUZ’un katılımlarıyla 11.12.2013 gününde ilk inceleme toplantısı yapılmıştır.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 73. maddesi, il örgütlerinden gönderilen kesin hesaplar ile parti genel merkezine ilişkin kesin hesabın merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanacağını ve birleştirileceğini hükme bağlamış; 74. maddesi de, bu şekilde karara bağlanan kesin hesabın parti genel başkanınca Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi Başkanlığına verilmesi zorunluluğunu getirmiştir.

Partinin 2009 yılı kesin hesabına ilişkin dosya, imzalı 9.4.2012 tarih ve 2012/006 sayılı Genel Sekreter Erkan DOĞU imzalı yazı ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığına verilmiş ve anılan dosya 10.4.2012 tarih ve 1337/257 sayı ile kayıt altına alınmıştır.

Buna göre, Partinin 2009 yılı kesin hesabının Parti Genel Başkanı tarafından takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi Başkanlığına sunulması gerektiği yönündeki 2820 sayılı Kanun’un 74.maddesi ile getirilen kurala uyulmamıştır.

2820 sayılı Kanun’un 111. maddesinin (b) bendinde, “Siyasi partilerin 74 üncü madde hükümlerine aykırı hareket eden sorumluları hakkında, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve onbeş milyon liradan otuz milyon liraya kadar hafif para cezası verilir.  hükmü yer almıştır.

Parti, 2009 yılı kesin hesabının süresinde ibraz edilmemesi nedeniyle 2820 sayılı Kanun’un 74. ve 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Güçlenen Türkiye Partisinin 2009 yılı kesin hesabının ilk incelemesi sonucunda

1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

2- Partinin 2009 yılı kesin hesabını, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 74. maddesinde öngörülen sürede Anayasa Mahkemesi’ne vermeyen Parti sorumluları hakkında, aynı Kanun’un 111. maddesinin (b) bendi uyarınca yasal işlem yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Güçlenen Türkiye Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2009 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Raportör Ömer DURAN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2009 yılı gelirleri ve giderleri toplamının 2.200,00 TL olduğu, gelir ve gider rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu ayrıca nakit devrinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Partinin 2009 yılı kesin hesabının, Parti Merkez Yönetim Kurulunun 22.7.2012 günlü kararı ile kabul edilerek onaylandığı görülmüştür.

Partinin 2009 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu haliyle 2009 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezinin 2009 yılında herhangi bir gelirinin olmadığı beyan edilmiştir.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, beyan edilen durumun 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin gelirleri 2.200,00 TL olarak gösterilmiştir.

Söz konusu gelirin tamamı Gaziantep İl Örgütü tarafından kiralanmak suretiyle faaliyette bulunan il sosyal tesisinin işletilmesinden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. Öte yandan söz konusu gelirin bir kısmı ise 2009 yılı içerisinde peşin tahsil edilmiş olup 2010 yılının ilk aylarını da içermektedir.

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezinin 2009 yılında herhangi bir giderinin olmadığı beyan edilmiştir.

Parti Genel Merkezinin kira giderleri ile cari harcamalarının nasıl ve ne şekilde karşılandığı sorulmuş oluptur. Parti yetkilileri göndermiş oldukları yazıda ise “Gazi Osman Paşa Mah. 378. Sk. No: 15/2 adresindeki, parti binamız, kurucu üyelerimizden Erkan DOĞU’nun tasarrufunda iken (kira bedeli daha önceden ödenmiş olup) 15.09.2011 tarihine kadar kullanılmıştır. Binanın bir odası Erkan DOĞU tarafından kullanılmış olup, elektrik su vs. giderler Erkan DOĞU tarafından ödenmiştir. 15.09.2011 tarihinde kiralamış olduğumuz parti binamızın elektrik su vs. giderleri mülk sahibine ait olup, kira ödeme tarihimiz (15.09.2011) henüz başlamamıştır.” biçiminde cevap vermişlerdir.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, beyan edilen durumun 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 2.200,00 TL olarak gösterilmiştir.

Söz konusu giderin tamamı Gaziantep İl Örgütü tarafından kiralanmak suretiyle faaliyette bulunan il sosyal tesisinin kira giderinden oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Partinin 2009 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz lirayı aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Güçlenen Türkiye Partisinin 2009 yılı hesabının incelenmesi sonucunda;

1- Partinin 2009 yılı kesin hesabında gösterilen 2.200,00 TL gelir ve giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

2- İlk İnceleme toplantısında verilen karar gereğince, Partinin 2009 yılı kesin hesabını 2820 sayılı Kanun’un 74. maddesinde öngörülen sürede Anayasa Mahkemesine vermeyen Parti sorumluları hakkında aynı Kanun’un 111. maddesinin (b) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

11.12.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

 

 

 

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

 

 

 

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

 

 

 

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

 

 

 

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN

Üye

M. Emin KUZ

banner229
Son Güncelleme: 24.01.2014 09:59
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol