banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
13 Eylül 2014 Cumartesi 17:17
Ağır Ceza’nın direnişi AYM’den döndü
 Anayasa Mahkemesi (AYM), özel yetkili mahkemelerin (ÖYM) kapatılmasına onay verdi. Kapatılan Ergenekon mahkemesinin “bizi kanunla kapatamazsınız, elimizdeki davaları başka mahkemelere veremezsiniz’ diyerek açtığı iptal davası, AYM tarafından oybirliğiyle reddedildi. AYM, hangi tür mahkemelerin açılacağına veya kapatılacağına karar verme yetkisinin TBMM’ye ait olduğuna dikkat çekti.CMK 250. maddeyle yetkili ÖYM’ler ile onların yerine kurulan TMK 10. maddeyle yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’nin tümüyle kapatılmasını, bu savcılıklardaki soruşturmalar ile mahkemelerdeki davaların normal ağır cezalara devrini öngören 6526 sayılı kanun, orduya kumpas-paralel devlet tartışmaları arasında ve hükümete dokunan yolsuzluk soruşturmalarının hemen ardından yürürlüğe girmişti.


O MAHKEME DİRENDİ


Ancak bu düzenlemeye Ergenekon mahkemesi olarak bilinen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) direnmişti. “Bizi böyle kapatamazsınız” diyerek AYM’ye giden 13. ACM, mahkemelerin kanunla değil, HSYK-Bakanlık kararıyla kapatılabileceğini savunurken aynı kanunda gerekçeli karar yazımı için 15 günlük kesin süre getiren düzenlemeye de iptal istemişti. AYM, işte bu başvuruyla ilgili esas kararını önceki günkü toplantıda verdi. Ve AYM, iptal başvurusunu hem de oybirliğiyle reddetti. Edinilen bilgiye göre AYM ret kararını, “hangi tür mahkemelerin kurulup, hangilerinin kaldırılacağının yasa konusu olduğu, yasa yapma yetkisinin de TBMM’ye ait olduğu” gerekçesine dayandırdı.


ADNAN KESKİN 

TARAF
Son Güncelleme: 13.09.2014 17:19
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177