banner200
banner222
29 Mayıs 2014 Perşembe 11:34
662 sayılı KHK'ya kısmi iptal Resmi Gazete'de
banner188
banner213
banner230

662 sayılı KHK'ya kısmi iptal Resmi Gazete'de - Anayasa Mahkemesi'nin, 662 sayılı KHK'nın bazı hükümlerini iptal gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi'nin, 662 sayılı KHK'nın bazı hükümlerini iptal gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

CHP, 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 1, 18 ve 76. maddeleri hariç tümünün iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Başvuruda, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç için reddi hakim talebinde de bulunulmuştu. İlk incelemede reddi hakim talebini reddederek esasa geçilmesine karar veren Yüksek Mahkeme, KHK'nın bazı hükümlerini anayasaya aykırı bularak iptal etmişti.

Kararın, Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçesinde, varlığı ve içerdiği bilgilerin doğruluğu kanıtlanmamış, aksine yalanlanmış ve hukuken delil değeri bulunmayan birtakım bilgi ve belgelere, hakimin önceki dava dosyalarında kullandığı oylara dayanılarak ret talebinde bulunulmasının, hakimin reddini talep etme hakkının iyi niyetle ve amacına uygun olarak kullanılmadığını ortaya koyduğu ifade edildi.
Talebin kötü niyetle yapıldığının kabulüyle ret talebinde bulunanlara 6216 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca 500 Türk Lirası disiplin para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Gerekçenin, kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında yer alan kuruluşların, personelinin, borç ve alacaklarının, tüm varlıklarının, araç, gereç ve taşınırlarının il özel idarelerine devredileceğini öngören düzenlemeye ilişkin bölümünde, 6223 sayılı Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen KHK çıkarma yetkisinin bakanlık veya bağlı kuruluş niteliğinde olmayan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamadığı anlatıldı. İl özel idarelerinin, il halkının mahalli ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulduğu ve karar organının seçmenler tarafından oluşturulduğuna işaret edilen gerekçede, bakanlıkların merkez ya da taşra teşkilatında yer almadığı vurgulandı. Düzenlemenin, bu nedenle anayasaya aykırı olduğu belirtildi.
65 yaşını dolduran ihtiyaç sahiplerine aylık bağlanması şartları ile aylık bağlanacaklarla ilgili belgeler, işlemler ve yönetmelik konularını düzenleyen hükümlerin ise il ve ilçe idare kurulları yerine sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına görev verdiği anlatılan gerekçede, düzenlemelerin Yetki Kanunu'nun kapsamına giren kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenmesiyle ilgisinin bulunmadığı, bu nedenle anayasaya aykırılık teşkil ettiği kaydedildi. Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezinin Sayıştay Başkanı'na bağlı olarak görev yapacağına ilişkin düzenlemenin de aynı gerekçeyle iptal edildiği belirtildi. KHK'nın 16. maddesiyle, yapı denetimi hizmet bedellerinden ruhsat veren idare veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına yapılan kesinti oranını yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldığı anımsatılan gerekçede, anılan kesintinin devlet tarafından yerine getirilmesi gereken yapı denetiminin özel hukuk tüzel kişiliği olan yapı denetim kuruluşları aracılığıyla yapılmasına izin verilmesi karşılığı alındığı anlatıldı.

Denetim yetkisinin devri niteliğindeki bu iznin verilmemesi durumunda söz konusu kuruluşların denetim yapamayacakları belirtilen gerekçede, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen izne dayalı bir faaliyet olan yapı denetimi hizmetlerinden elde edilen gelirin bir yüzdesinin idare payı olarak alınması şeklindeki yükümlülük, vergi kavramı ile tam olarak örtüşmemektedir" ifadesi kullanıldı. Anayasada vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulacağının hüküm altına alındığı belirtilen gerekçede, vergi ödevine ilişkin KHK ile düzenleme yapılmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Devlet personel uzman yardımcılığına atanabilmek için yaş sınırı öngörülmesine, Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcılığına atanabilmek, Dışişleri Bakanlığı meslek memuru olabilmek için aranacak koşullara, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapacak müfettiş yardımcılarının mesleğe giriş usul ve esaslarına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda görev yapacak personelde aranacak koşullara yönelik düzenlemeler ile diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili istihdama ilişkin düzenlemelerin ise kamu hizmetine girme hakkına ilişkin KHK çıkarılamayacağından anayasaya aykırı olduğu bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı'nca denetime tabi gerçek kişilerin gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek zorunda olduğunu kurala bağlayan KHK hükmünün de özel hayatın gizliliği hakkına ilişkin düzenleme olduğundan anayasanın 91. maddesine aykırı olduğu belirtildi.


http://www.gazetea24.com/sondakikahaber/662-sayili-khkya-kismi-iptal-resmi-gazetede_750891.html

banner229
Son Güncelleme: 29.05.2014 11:39
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol