banner200
banner235
banner225
04 Ocak 2013 Cuma 10:10
3 Ocak 2013 Perşembe Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları
banner188
banner213
banner230
 
3 Ocak 2013 Perşembe Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları 

 

  Sıra        No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1

2012/152

 

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu

       22.5.1930 günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun, 26.2.2008 günlü, 5739 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddesinin ikinci fıkrasının  “askerî eşyayı kaybetmek suçu” yönünden iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

 

- 2012/80 Esas sayılı dava ile birleştirilmesine.

2

2012/153

 

Askeri Yargıtay 2. Dairesi

       22.5.1930 günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun;

      1- 47. maddesinin birinci fıkrasının, 22.3.2000 günlü, 4551 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile değiştirilen (A) bendinin ikinci cümlesinin,

       2- 26.2.2008 günlü, 5739 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddesinin ikinci fıkrasının,

       “askerî eşyayı çalmak suçu” yönünden iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

 

- 2012/80 Esas sayılı dava ile birleştirilmesine.

3

2012/154

 

Askeri Yargıtay 3. Dairesi

       22.5.1930 günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun;

       1- 47. maddesinin birinci fıkrasının, 22.3.2000 günlü, 4551 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile değiştirilen (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerinin,

        2- 31.3.2005 günlü, 5329 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ek 8. maddesinin ikinci fıkrasının “Sırf askerî suçlar…hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile…” bölümünün,

         3- 26.2.2008 günlü, 5739 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddesinin ikinci fıkrasının,

           “yabancı memlekete firar suçu” yönünden iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

 

- 2012/80 Esas sayılı dava ile birleştirilmesine.

4

2012/155

 

Bursa 2. Çocuk Mahkemesi

       26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun, 29.6.2005 günlü, 5377 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değiştirilen 168. maddesinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

5237 sayılı Kanun’un, 5377 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değiştirilen 168. maddesinin;

1- (2), (3), (4) ve (5) numaralı fıkralarının, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu fıkralara ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2- (1) numaralı fıkrasının iptali istemine ilişkin itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince yetkisizliği nedeniyle REDDİNE.

5

2012/156

 

Ankara 11. İdare Mahkemesi

        8.2.2007 günlü, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 10. maddesinin “Hizmete devamında 9 uncu madde hükümlerine göre sakınca görülen yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin görevine, izni veren makam tarafından son verilir.” biçimindeki ikinci fıkrasının  iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

5580 sayılı Kanun’un 10. maddesinin ikinci fıkrasının iptaline karar verilmesi istemiyle yapılan itiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

6

2012/157

 

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi

13.2.2011 günlü, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel  Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 13. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “…bu  Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tahakkuk ettiği halde …” bölümünün iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

 


banner229
Son Güncelleme: 04.01.2013 10:11
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol