banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
03 Ocak 2014 Cuma 17:39
Ergenekon Davası sanığı AİHM'e başvurusunu geri çekti

Ergenekon Davası kapsamında 22 Şubat 2008 tarihinde gözaltına alınan ve CMK'nın 250. maddesiyle görevlendirilen Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin 15 Mart 2010'da AİHM'ye başvuruda bulunan Karabulut, başvurusunu geri çektiğini bildirir dilekçeyi, AİHM Başkanı Dean Spielmann'a gönderdi.

 Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin açtığı davanın AİHM'de siyasi nedenlerle gündeme getirilmediğini savunan Karabulut, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

 "Türkiye'de Özel Yetkili Mahkemeler özellikle adil yargılama hakkının önünde engel teşkil ettiği için kapatıldı. Fakat mahkemeniz, açtığım davaya ilişkin karar vermeyerek, Ergenekon adı ile anılan davaların adil olduğunu teyit ederek, Türkiye'de olanları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesinin 3. fırkası kapsamında olduğunu da görmemiştir. Şikayetçi olduğum yargılamaya ilişkin ise bugün Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı dahil yargıda kumpas kurulduğuna kanaat getirmiştir. AİHM ise hala davaların adil olup olmadığına karar verecektir. Adaletiniz gecikmiş, vereceğiniz kararın ise hiçbir hükmü kalmamıştır. Bu nedenle başkanı olduğunuz AHİM'yi insan haklarını koruyamadığı için kınıyor ve davalara siyasi baktığınız anlaşıldığı için ilgili başvurumu geri çekiyorum."

Milliyet

Son Güncelleme: 03.01.2014 17:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177