banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
23 Mayıs 2015 Cumartesi 14:04
AİHM, haksız yere görevden alınan hakime sahip çıktı
 Baktığı bir davanın ardından görevden alınan J.Mitrinovski isimli Makedon hâkim, ihracına ilişkin olarak AİHM’de açtığı davayı kazandı. Makedon hakim Mitrinovski hakkında, verdiği bir mahkeme kararının ardından aleyhte şikâyette bulunuldu. Mitrinovski, şikâyette bulunan ve aynı zamanda hakim olan şahsın da katıldığı bir oylamayla meslekten ihraç edildi. Karar AİHM’ye taşındı. Strazburg’daki üst mahkeme, Makedon Devleti’ni haksız bulundu ve 5 bin 230 Euro tazminat ödemeye mahkûm etti. AİHM, tarafsızlığı ve bağımsızlığı hususunda şüphe olan hâkimlerin yaptığı yargılamayı, adil yargılanma hakkının ihlali saydı.
AİHM’nin adeta hukuk dersi niteliğindeki bu kararı, son dönemde Türkiye’de yaşanan hukuk skandallarını akıllara getirdi. Hükümetin güdümündeki HSYK tarafından atanan hâkimler, yıllardır başarıyla hâkimlik ve savcılık yapan pek çok isim hakkında tutuklama ve ihraç kararları verdi. Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve 62 polisin yargılanmasında reddihâkim kararını kabul eden Hâkim Metin Özçelik ve tahliye kararı veren Hâkim Mustafa Başer, siyasi sebeplerle tutuklandı. Adana’da silah dolu MİT TIR’larının durdurulmasında görev alan 4 savcı da benzer gerekçelerle cezaevine gönderildi. Son olarak da 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarında görev alan dört savcı ve bir hâkim, meslekten ihraç edildi.


Zaman
Son Güncelleme: 23.05.2015 14:06
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177