banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
10 Şubat 2015 Salı 15:25
İstanbul Adliyesi'nde örnek 'elektrik üretimi' projesi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın çatısına, elektrik üretimi yapabilmesi için kurulan rüzgar türbini projesinin mimarı Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, "Asıl amacımız, böyle bir türbinin üretilebileceğini ve ülkemizde kullanılabileceğini göstermek, Ar-Ge çalışmalarına başlamak, ilerleyen süreçte geliştirmek, seri halde üretmek ve ülkemizdeki tüm çatılarda verimli bir şekilde kullanılabilir bir hale getirmektir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde, mali ve idari işlerden sorumlu cumhuriyet başsavcıvekilliği görevini yaptığı sırada İstanbul Adalet Sarayı'nın çatısında rüzgar türbini kurdurma arayışlarına giren ve aklındaki bu projeyi, kurumlardan aldığı destekle hayata geçiren Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, projesiyle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

İstanbul Adalet Sarayı'nın çatısının çok rüzgar aldığını 2012 yılında tespit ettiğini ve yurtdışında bu tip çatılarda rüzgar türbinlerinin kullanıldığını görünce burada kullanabileceğini düşündüğünü aktaran Tosun, 2013 yılı ocak ayında çatıda ölçümler yaptıklarını ve rüzgarın elverişli olduğunu tespit ettikten sonra çalışmalarını genişlettiklerini ifade etti.

- "Dolandırıcı diye düşündüler"

Bir başsavcılığın böyle bir işe girişeceğinin kamuoyunda inandırıcı görünmeyeceği gerekçesiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği yetkilileriyle irtibat kurduğu, bir ekibin gelip test yaptığı, yurtdışındaki uygulamaların araştırıldığı ve türbinin tasarımının gerçekleştiği bilgisini de veren Tosun, kaynak arayışına girdikleri sırada projelerini inandırıcı bulan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun ilk etapta kendilerine 250 bin liralık yardımda bulunduğunu ve bu parayla aldıkları 37 sensörü geçen yılın şubat ayında adliyenin çatısına yerleştirdiklerini anlattı.

Tasarlanan türbinin imalatıyla ilgili arayışa geçtiklerini ve Enerji Bakanlığı müsteşarının kendilerini yönlendirdiği bir enerji şirketinin sahibine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Tosun, "Cem beyi 5-6 gün aradık, telefona çıkmıyordu. Türbini üretecek başka firma da yoktu. En sonunda kendisine ulaştığımızda bize, 'Bir başsavcıvekili türbin üretir mi? Arayan dolandırıcıdır diye düşündük' dedi. Sonra davet ettik, geldi ve projenin maliyetinin yüzde 80'ini, Ar-Ge araştırmalarını Cem beyin sahibi olduğu enerji şirketi karşıladı ve üretiminde ciddi katkıda bulundu. Biz de buraya getirip koyduk" diye konuştu.

- "İlk elektrik 1 Ocak'ta üretildi"

Türbinin ana tasarımcısının Makina Yüksek Mühendisi Barış Erdem olduğunu ve İTÜ'deki hocaların türbine son şekillerini verdiklerini dile getiren Tosun, İlk elektriklerini, 1 Ocak'ta kar fırtınasının olduğu gece saat 23.00'de ürettiklerine ve 1 aydır değişik zamanlarda test yaptıklarına işaret etti.

Elektriği hesapladıkları gibi, yüzde 95 oranında üretebildiklerini ve yüzde 100 olması için gereken eksiklikleri tamamlayacaklarını da kaydeden Tosun, şöyle devam etti:

"Dünyada, yenilenebilir enerji trendi var. Kaynaklarımız ülke olarak kısıtlı. Yıllık sadece enerji üretimi için 20-30 milyar dolar para ödeniyor. Enerji Bakanlığı verilerine göre ülkemizin rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli inanılmaz boyutta. Tamamını enerjiye dönüştürme imkanımız olsa tükettiğimizden daha fazlasını üretecek kapasitedeyiz. Ülkemizdeki enerjinin yüzde 10'u nakil sırasında kayboluyor. Çatıda üretilen enerji en kısa mesafede tüketime dönüştüğü için nakilde kayıp yok denecek kadar az seviyede. Ülkemizdeki arazilerin çoğu tarım veya orman arazisi. Güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinin yer işgal etme, söz konusu alanı kullanılmaz hale getirme sorunu var. Böyle büyük çatılarımızın hızlı rüzgara ulaşım sağlaması ve atıl durumda bulunmaları nedeniyle çatı tipi rüzgar türbinlerinin ülkemizde kullanılması gerektiğini düşündük. Bu Türkiye'de ilk kez kullanılıyor. Amerika ve Avrupa ülkeleri bütün buna uygun çatılarını, güneş panelleri ve rüzgar türbinleriyle donatmış durumda."

- "Tamamen milli"

Tosun, ülke ekonomisine katkıda bulunmak istediklerini, projenin tasarımı, imalatı, planlaması ve son şeklinin verilmesinin tamamen milli olduğunu aktardı.

Tosun, "Asıl amacımız, böyle bir türbinin üretilebileceğini ve ülkemizde kullanılabileceğini göstermek, Ar-Ge çalışmalarına başlamak, ilerleyen süreçte geliştirmek, üretim geliştirmelerini tamamlayıp seri halde üretmek ve ülkemizdeki tüm çatılarda verimli bir şekilde kullanılabilir bir hale getirmektir" ifadesini kullandı.

Hakkında yapılan eleştirilere değinen ve bu eleştirilerin yersiz olduğunu söyleyen Tosun, başsavcıvekilliği yaparken İstanbul Adliyesi'nde ayda 500 bin liralık elektrik tüketildiğini ve görevini en iyi şekilde yerine getirerek tasarruf sağlamak istediğini belirtti.

Tosun, daha sonra basın mensuplarına, türbinin tasarımını yapan Barış Erdem ve projede görev alan İTÜ öğretim üyesi Ergun Bozdağ ile beraber çatı tipi rüzgar türbinin nasıl çalıştığını gösterdi.

Anadolu Ajansı
Son Güncelleme: 10.02.2015 15:27
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177